O tom, jak to dopadne se starými kotli na uhlí, jimiž vytápí rodinné domy i spousta Středočechů – odhady hovoří o desítkách tisíc domácností – se ještě vedou diskuse. Ty nejméně ekologické, v emisní třídě 1 a 2, mají dostat zákaz; debaty se točí kolem toho, zda nebude odložen: hodně rodin by se už po nadcházející zimě mohlo ocitnout v prekérní situaci. A tahle zima by pro ně byla poslední, kdy nebudou mít s topením problém. Zákon o ochraně ovzduší z roku 2012 totiž kotle nejnižších emisních tříd zakazuje nejen prodávat, ale už za rok, od září 2022, má být zakázán i jejich provoz. Pod pokutou až do výše 50 000 Kč.

Na jaře mají staré kotle vyhasnout

Lidé budou smět topit pouze v kotlích na tuhá paliva, které splňují neméně 3. emisní třídu (většinou se jedná o spotřebiče vyrobené po roce 2000).

Na to, že pro starší kotle má být přicházející zima poslední, nově na svém webu upozorňuje například radnice v Kutné Hoře: termín povinné výměny kotlů 1. a 2. emisní třídy je do 31. 8. 2022. „Při výměně kotlů mohou občané využít vyhlašovaných dotačních programů,“ připomíná s tím, že jako nové zdroje budou podporovány tepelná čerpadla, kotle na biomasu automatické i s ruční obsluhou – a také kondenzační kotle na zemní plyn, avšak s nižším finančním limitem podpory. Město také naznačuje, jak se úřady o existenci starého kotle mohou dozvědět: provozovatelům kotlů o tepelném příkonu od 10 kW ukládá zákon o ochraně ovzduší povinnost nechat pravidelně provádět odborné kontroly – a doklad na vyžádání předkládat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

O nových dotacích se dozvědí obce

„Kotlíkové dotace jsou zpět,“ potvrzuje ministerstvo životního prostředí – s tím, že důraz je kladen na podporu domácností s nižším příjmem (například samoživitelů nebo seniorů). Podle ministerstva by žádosti měly přijímat krajské úřady od počátku roku 2022; nicméně s tím, že podpory bude možné získat i na výměny zdrojů tepla provedené už letos. Příspěvek činí 95 procent nákladů, přičemž maximální limit dosahuje 130 tisíc korun; v případě plynových kondenzačních kotlů je to sto tisíc.

Na takzvanou 4. výzvu kotlíkových dotací se Středočeský kraj již chystá. Zatím krajský úřad čeká na oficiálně schválené metodické pokyny z ministerstva – přičemž očekává, že nově by měly být podporovány nejen výměny kotlů v rodinných domech, ale i v domech bytových a trvale obývaných rekreačních objektech. Vbrzku by se pracovníci krajského úřadu měli obrátit na starosty s žádostí o pomoc při zjišťování zájmu. První informace ke kotlíkovým dotacím by měly být k dispozici na přelomu září a října, kdy se uskuteční výjezdní zasedání tajemníků obcí s rozšířenou působností s ředitelem krajského úřadu Janem Louškou.

Kraj také počítá s tím, že pro zájemce, kteří nebudou moci žádat v rámci krajské výzvy kotlíkových dotací, bude otevřena výzva administrovaná Státním fondem životního prostředí. V tomto případě by dotace měla zřejmě dosahovat 50 procent nákladů.

Aktuálně doslouží osm tisíc kotlů

Aktuálně krajský úřad žádosti o dotace na výměnu starých kotlů za moderní zdroje tepla s pohodlnější obsluhou a ekologičtějším provozem nepřijímá. Běží vyřizování žádostí z takzvané třetí dotační výzvy, v jejímž rámci zájemcům o nahrazení starého kotle novým vytápěním rozděluje 922,4 milionu korun. Podělit by se o ni mělo asi 7,9 tisíce majitelů domů. Přesně to předem rozpočítat nelze: příspěvky se liší podle zvoleného typu zdroje tepla a ceny zařízení; zčásti pak i v závislosti na regionu, kde má žadatel nemovitost.

Uzavření smluv s jednotlivými žadateli schvalují krajští radní postupně – podle toho, jak pokračuje zpracování žádostí a příprava jednotlivých projektů. Celkově krajský úřad přijal přes 8,3 tisíce žádostí – na všechny žadatele se tak zřejmě nedostane; zvláště na ty, kteří se přihlásili později. Šance ale nejsou ztraceny: stává se, že poměrně vysoký podíl žadatelů s původně schválenou dotací od záměru nakonec ustoupí a peníze zůstanou k dispozici pro další zájemce.

Ani samotná výměna se někdy neobejde bez komplikací. Pravidelně středočeští zastupitelé schvalují dodatky smluv s žadateli, jimž se nepodařilo naplnit původní závazek dokončit projekt do 12 měsíců od podepsání smlouvy o poskytnutí dotace. Zatím vždy vyhověli prodloužením termínu – a tak to bylo i v pondělí 13. září, kdy takto vyšli vstříc 40 žadatelům (vlastně 39; u jedné žadatelky se jedná o dva projekty) a termíny realizace jim prodloužili až do 31. srpna příštího roku.

Jaké problémy mohou způsobit zdržení, vyjmenoval náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN). Nejsou to vždy jen souvislosti koronavirové doby. „Jsou to také zdravotní komplikace žadatelů nebo problémy, které vyvstaly při realizaci výměny tepelných zdrojů, například se stavebním povolením, nespolehlivostí dodavatelských firem, popřípadě i chybějící kapacitou firem, které nové tepelné zdroje instalují,“ vypočetl Michalik. Připomněl, že vzhledem k tomu, že je dotace proplácena ex-post, je žadatel motivován, aby závěrečnou dokumentaci předložil co nejdříve – a tak nepředpokládá, že by někdo doložením vyúčtování otálel.