Vedení kraje si v souvislosti s budoucností odpadového hospodářství hodně slibuje od spalování odpadů v rámci chystaného projektu ZEVO – zařízení pro energetické využití odpadů, které se v Elektrárně Mělník u Horních Počapel chystá vybudovat společnost ČEZ.

Provázejí to protestní hlasy (včetně výsledků místního referenda v Horních Počaplech) – vůči obcím z okolí mají však představitelé hejtmanství ujištění: provoz se nemůže rozjet bez vyřešení dopravní situace, přičemž se chystá budování obchvatů. Navíc se počítá, že k dopravě odpadu bude v podstatné míře sloužit železniční vlečka – a uvažuje se i o možnosti využívat lodě na Labi.

Odpůrci však mimo jiné upozorňují, že při úvahách o dopravní zátěži nelze pomíjet ani odvoz strusky a popílku na skládku (v tomto případě bude skládkování povoleno). Debaty se vedou také kolem produkce škodlivin. Představitelé kraje i firmy ČEZ shodně ujišťují, že provozy elektrárny projdou podstatnými změnami – s jejich zaváděním se již ostatně začalo – a vypouštění emisí bude proti současnému stavu podstatně příznivější.

V rámci odpadových seminářů je jedná i o dalších tématech. Náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD), který se seminářů účastní, připomněl, že účastníci jsou informováni o současném stavu odpadového hospodářství v kraji. „A také o připravovaných legislativních změnách v odpadovém hospodářství, které se týkají měst a obcí,“ připomněl Petera.

Zbývají tři setkáníChystané pracovní semináře k odpadům pro představitele obcí Středočeského kraje (vždy v čase od 9.30 si 12 hodin):

- pátek 22. března – Praha, Krajský úřad Středočeského kraje (Zborovská 81/11)

- čtvrtek 28. března – Kladno, Hotel Kladno (nám. Sítná 3113)

- pátek 29. března – Benešov, Hotel Benica (Ke Stadionu 2045)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Pastvina u Milovic.
Radní upravili vizi ochrany středočeské přírody
Lesnický seminář věnovaný boji s kůrovcem, který ve středu uspořádal odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, se setkal s mimořádným – a po pravdě až nečekaným – ohlasem.
Co vysadit po smrcích zničených kůrovcem? Pro začátek smrky