Současně mají jasno: nestojí o izolované nabídky. Chtěli by komplexní systém, který dokáže řešit problémy z různých sfér – přičemž do začátku je možné vybrat si to nejpodstatnější podle aktuálních potřeb a možností a případně pozvolnými kroky využívání dále rozšiřovat. Prostě: za málo peněz získat hodně muziky, kterou postupně půjde vyladit k dokonalosti.

Tak lze shrnout zkušenosti, jež zazněly na setkání zástupců středočeského krajského úřadu, Českých radiokomunikací a Centra města budoucnosti CIIRC při ČVUT v Praze, jehož cílem bylo probrat dosavadní poznatky ze zavádění moderních senzorů, nabízejících díky snadné instalaci (jde o nevelká zařízení s baterií o výdrži v řádu let a s bezdrátovým přenosem dat) a schopnosti měřit různé veličiny významnou pomoc představitelům obcí v rozmanitých oblastech.

Je možno sledovat třeba kvalitu ovzduší, meteorologické jevy, ale třeba i intenzitu silničního provozu s možností navázat i regulací dopravy, zaplnění parkovacích míst, využití nádob na odpad či například hlídat zabezpečení, ale i pohyb movitých věcí – nebo například neobvyklé zvýšení průtoku vody, naznačující možný únik. Vážně ledacos.

„Chudé“ Rakovnicko příkladem

Aby se zástupci radnic i jimi zřizovaných organizací mohli s těmito novými možnostmi seznamovat, objednalo pro ně krajské zastupitelstvo spolupráci s jedním z poskytovatelů připojení; s Českými radiokomunikacemi. Nejde přitom jen o zajištění přístupu k síti, umožňující přenos dat s minimálními energetickými nároky, ale i o pomoc se zprovozňováním systémů.

Pro pilotní projekty byla vybrána oblast Jesenicka a Čistecka na Rakovnicku, patřící ve středních Čechách k méně rozvinutým regionům. Je to záměr – s cílem ukázat starostům odjinud, že to, co funguje zde, může tím lépe sloužit i u nich. První prezentace dosud zprovozněných elektronických systémů přímo v terénu se chystá již na středu 30. října v Jesenici.

Ušetřit a zjednodušit život

O možnosti, které nabízí „chytrá kancelář starosty“, mají představitelé leckterých obcí zájem, potvrzuje Karel Piškule z krajského úřadu, kde působí jako koordinátor pro realizaci strategií odboru regionálního rozvoje. Právě on připomíná, že starostové nekladou důraz na nadšení z techniky, jak se to někdy stává odborníků, ale jde jim o praktičnost a přínos pro svou práci. Ptají se, kolik by mohli ušetřit na výdajích či jak nahradit chybějící pracovní síly – a důraz kladou na jednoduchost obsluhy.

„A když si někdo myslí, že probírané řešení není ideální, tak se s tím nemaže,“ připomněl Piškule, jak jednání s představiteli obcí o zavádění prvků „chytrého venkova“ vypadají – nejen s uplatněním selského rozumu, ale i po vesnicku; přehnané zdvořilosti stranou. Zároveň se starostům dostane vysvětlení, že tohle je něco jiného než tak trochu „módní“ nabídky na instalaci často i poměrně nákladných chytrých laviček nebo chytrých lamp, které už mnozí v minulosti dostali.

„I my se hodně učíme,“ konstatoval zástupce krajského úřadu, že je třeba nenabízet nějaké „své řešení“, ale odpovědi na problémy, které obce mají. Tedy přijít s nabídkou, jež přinese úspory, výhody pro občany a zjednoduší život. Co se už podařilo během uplynulého roku připravit (a naznačit, co se chystá dál), má ukázat středeční workshop v Jesenici. Začínat lze skutečně malými projekty: třeba doplnit současné tlampače místního rozhlasu dalšími technologiemi nebo trochu „ochytřit“ současné lampy veřejného osvětlení, avšak bez toho, že by je bylo nutno měnit dřív, než překročí svoji životnost. Digitalizovat lze i starší zařízení.

Ucelené řešení v kempu

Zástupci měst a obcí se však v Jesenici budou moci seznámit i s uceleným řešením, naznačila Deníku za České radiokomunikace Michala Bičíková. S tím, že jde o projekt takzvaného chytrého kempu, který se obejde bez stálé obsluhy – a mohou ho využívat i podnikatelé. Koncept spočívá v automatizaci jednotlivých kroků ubytování a poskytovaných služeb – a šetří tak nároky na pracovní sílu na místě a náklady na provoz,“ uvedla Bičíková.

Co to přesně znamená? „Všechno začíná už při rezervaci ubytování, která dnes probíhá ve většině případů on-line. Do rezervačního formuláře uvede zájemce o ubytování registrační značku svého auta. Na základě rezervace potom obdrží potvrzení včetně unikátního PIN kódu pro vyzvednutí čipu,“ vysvětlila Bičíková. Při příjezdu do kempu pak systém přečte číslo auta a automaticky zvedne závoru, zadání PIN kódu na dotykové obrazovce u recepce zase otevře sejfovou skříňku s čipem a spustí na obrazovce uvítání virtuálním průvodcem.

„Následuje rozsvícení diodového pásu, odkazující na konkrétní místo ubytování. I samotné otevření chatky, spuštění dodávky elektřiny, stejně jako čerpání dalších služeb (půjčovna kol, používání pračky a podobně) operuje čip – na základě předplacené služby nebo faktury. Automaticky je řízeno osvětlení, které se rozsvěcí v případě pohybu; spotřeba energií a vody je také hlídána čidly,“ upřesnila Bičíková.

Tohle řešení i další systémy, které jsou k dispozici, umožňují reagovat na nedostatek pracovních sil, patřící k největším problémům současnosti, připomněl ve shodě s ředitelem Centra města budoucnosti CIIRC při ČVUT Michalem Postráneckým obchodní ředitel Českých radiokomunikací Miloš Mastník. „Spolu s partnery stavíme řešení tak, aby bylo upravitelné na míru jakýmkoliv zájemcům o jeho použití a aby obsahovalo všechny prvky: od konektivity po finální aplikace a zpracování dat,“ konstatoval Mastník.

Člen jeho týmu Jan Škabrada, který jako Partner Manager IoT má na starosti projekty spojené s internetem věcí, naopak připomíná i dílčí řešení z Jesenicka a Čistecka, která lze postupně propojovat a dále doplňovat. Zmiňuje například měřidla schopná varovat před lokálním náledím, možnosti lokalizace obojku psa (nebo třeba jakýchkoli sdílených předmětů), měření veličin, které shrnuje do skupiny vnějšího environmentálního prostředí (vlhkost, prašnost, oxid uhličitý smog…), ale také dohled na vnitřní prostředí.

Řekli byste třeba, že ke zlepšení výsledků ve škole dokáže přispět čidlo, jež upozorní na vydýchaný vzduch ve třídě a potřebu vyvětrat – nebo zařízení na cirkulaci vzduchu rovnou samo zapne? Případně měření hluku: snadno lze dohledat, zda stížnost na kravál před hospodou je jen výsledkem sousedské nevraživosti, anebo odráží skutečný problém (stejně jako třeba to, zda chalupáři z Prahy neporušují zákaz nedělního provozu sekaček, stanovený obecní vyhláškou). Užitečný může být také třeba systém vodostop reagující na neočekávanou spotřebu, schopný zabránit dejme tomu nočnímu vytopení budovy školy nebo knihovny…

Na lampy ještě chytřeji než chytře
V oblasti elektronických novinek a jejich zavádění ve spolupráci s obcemi se angažuje i Středočeské inovační centrum. Také to chystá prezentaci pro zástupce obcí a měst, a to s představením unikátního systému ovládání veřejného osvětlení. Uskuteční se 8. listopadu na českobrodské radnici.

Tamější systém chytrého ovládání lamp je originální pojetím jako „autonomní open source řešení“ pro jakékoli veřejné svítidlo s LED technologií – tedy bez vazby na konkrétního výrobce či dodavatele. Tato koncepce, jež je v České republice unikátní (a i v zahraničí poměrně vzácná) navíc umožňuje rozšiřování; například doplnění nabíjecích stanic pro elektromobily. Debata o tomto řešení se strhla na setkání hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) se starosty po jejím nedávném „úředním dnu“ v Příbrami.