Na konci měsíce bude odstraněno dočasné přemostění a most bude uzavřen jak pro pěší, tak dopravu. Práce mají trvat až do poloviny roku. Spojnicí pro pěší se stane lávka u školky, automobily budou muset jezdit přes Chržín nebo Nabdín. „Po opravě se dočkáme nového mostu, který bezpečně znova spojí město, ale zároveň také vrátí do centra těžkou dopravu, od níž jsme si za tři roky notně odvykli,“ tvrdí velvarský starosta Radim Wolák.

Stavbu realizuje Středočeský kraj prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic. Projekt připravila společnost SUDOP a stavbu provede slovenská firma Doprastav. Cena stavby je 17 milionů korun. Stávající most, který nebyl uznán za historicky hodnotnou stavbu, ustoupí svému nástupci. „Most je v tak špatném stavu, že její oprava se krajskému úřadu zdála být finančně nepřijatelná,“ vysvětluje Wolák.

Ten zároveň věří, že se podaří doladit vzhled viditelných částí mostů v podobě chodníků a zábradlí a stavba se stane důstojným doplňkem městské památkové zóny. Po dobu stavby si občané i návštěvníci města budou muset zvyknout na mnohá omezení. Starosta připouští, že i přes navržené dopravní značení, mohou řidiči bloudit, a tak vyzývá veřejnost, aby při zjištění jakýchkoli nejasností kontaktovala jeho úřad. Objízdné trasy přitom zatíží okolní obce.

Ani to není šťastné řešení, neboť krajské komunikace, zejména směrem na Nabdín kolem Malovarského rybníka, nejsou v dobrém technickém stavu. Během uzavírky bude zvýšený provoz i na lávce k mateřské škole a v přilehlých částech. V tomto případě radnice žádá o co největší ohleduplnost: „Společně se stavebním dozorem budeme dbát v rámci našich možností na zdárný průběh stavby, aby výsledek byl co nejlepší. Předem děkujeme za součinnost vlastníkům přilehlých nemovitostí.“

Během uzávěry se město chystá na rekonstrukci střechy a omítky městského domu č. p. 9., kterou by tak mohlo provést bez dalších následných omezení. Velvarská radnice doufá, že nově vzniklý most významně sníží bezpečnostní dopravní a povodňová rizika. Věřme, že náhrada bude stát za to.