Podle zástupců radnice se výstavba parkoviště zkomplikovala kvůli nevhodně navrženému povrchu. „Původně ho měly tvořit zatravňovací dlaždice. Ty však policie z pohledu bezpečnosti nepovolila,“ konstatoval starosta města Hořovice Jiří Peřina.

Zároveň dodal, že námitky mají určitou logiku. „Pokud by někdo vystupoval z auta s francouzskými holemi na zatravňovací dlažbu, mohl by nastat problém,“ zmínil starosta Jiří Peřina s tím, že kvůli změnám, které je třeba do projektu zapracovat, se termín dokončení parkoviště u nemocnice posouvá.

Podle starosty města Hořovice Jiřího Peřiny se při změně projektu musí vyřešit především odvodnění, které nebylo při první variantě potřeba. „Jak nemocnice, tak i my máme zájem, aby se stavba co nejrychleji zahájila a také co nejrychleji dokončila,“ prohlásil Peřina.

Město: pozemek, nemocnice: výstavba

Město do projektu vložilo pozemek, nemocnice zajistí samotnou výstavbu parkoviště. „Před několika měsíci se vedení Nemocnice Hořovice dohodlo se zástupci města Hořovice na bezplatném převodu pozemku před nemocnicí, na kterém bude vybudováno parkoviště pro veřejnost. Jsme si vědomi závažnosti problému s parkováním, proto naši spolupracující architekti vypracovali potřebné plány a podklady pro potřebná povolení,“ řekl ředitel Nemocnice Hořovice Michal Průša.

„Jelikož jak z naší strany, tak i ze strany města byl opakovaně vyjádřen zájem začít s výstavbou parkoviště v co nejkratším možném termínu, počítali jsme se zahájením prací během letošního léta. Bohužel nám tento záměr nevyšel, a to ze dvou důvodů. Jednak jsou to problémy terénu, které vyžadují komplikovanější přístup, tím pádem i vynaložení větších investic, než jsme původně plánovali,“ pokračoval ředitel nemocnice Michal Průša.

Časově náročný připomínkový proces

Jako investoři nepočítali s časovou náročností u připomínkového procesu, který předchází samotnému povolení k výstavbě. 

„Aniž bychom chtěli bagatelizovat podstatu nebo význam těchto připomínek, musíme bohužel konstatovat, že zapříčinily další odklad zahájení stavebních prací. V současné době doplňujeme projektovou dokumentaci a jakmile dostaneme souhlas všech úřadů, neprodleně zahájíme stavební práce,“ uzavřel ředitel Nemocnice Hořovice Michal Průša.

Čtěte také: Auta zablokovala sanitky v areálu kolínské nemocnice