Nárůst počtu obyvatel byl nejvyšší od roku 2010, připomněl Pavel Hájek ze středočeské správy statistického úřadu. Podílel se na něm jak přirozený přírůstek, tak především stěhování. Rozdíl mezi počty narozených a zemřelých dosáhl v kraji 1089, což je ve srovnání s rokem 2017 pokles o 47,5 procenta – když počet narozených dětí meziročně poklesl (loni 14 776, což je o 547 méně miminek než v roce 2017 čili pokles o 3,6 procenta) a počet úmrtí naopak stoupl (loni 13 687; nárůst o 439, tedy 3,3 procenta). V přepočtu na tisíc obyvatel dosahuje přirozený přírůstek ve Středočeském kraji hodnoty 0,8, což v mezikrajském srovnání představuje třetí příčku – za Prahou (2,3) a Jihomoravským krajem (0,9).

Stěhováním loni přibylo ve středních Čechách 15 448 osob, když se v kraji nově usídlilo 31 078 a opustilo jej 15 630 lidí. V meziročním srovnání se přírůstek stěhováním zvýšil o 31,6 procenta. Stejně jako v minulých letech převažovali mezi nově příchozími lidé z ostatních krajů České republiky, jichž bylo 9771; ve statistikách jim však už málem šlapali na paty cizinci: těch přibylo 5677. Příliv nových Středočechů ze zahraničí se proti předloňsku zvedl o dvě třetiny – a to téměř na chlup přesně: navýšení dělá 65,9 procenta. Nejvíce přišlo Ukrajinců (2247); s výrazným odstupem pak následují lidé ze Slovenska (655), Vietnamu (435), Srbska (287), Bulharska (245), Rumunska (231), Běloruska (186) a Mongolska (182).

Nejlidnatějším okresem v rámci kraje zůstává již pátým rokem Praha-východ, kde na sklonku roku 2018 žilo 180 945 obyvatel. Alespoň těch s přihlášeným pobytem; předpokládá se, že tam dlouhodobě bydlí i značné množství lidí, kteří si trvalý pobyt po přestěhování nezměnili. Společně s Prahou-západ zaznamenal tento region v nejbližším sousedství hlavního města také nejvyšší nárůst počtu obyvatel nejen v rámci středních Čech, ale i v celorepublikovém porovnání. Ani na pozici nejméně lidnatého okresu se dlouhodobě nic nemění: je jím Rakovník – s 55 565 obyvateli na konci loňského roku.

Pohyb obyvatelstva v roce 2018

Region  Obyvatel k 31. 12.  Přírůstek obyvatel  Narozených  Zemřelých  Přirozený přírůstek  Přistěhovalých  Vystěhovalých  Přírůstek stěhováním
Benešovsko  98 708  736  1004  1114  -110  2095  1249 846
Berounsko  93 726 1373  1021  999  22  2745  1394  1351
Kladensko  165 271  1220  1707  1783  -76  3702  2406  1296
Kolínsko  101 604  1147  1101 1089  12  2775  1640 1135
Kutnohorsko  75 370  181 799  902  -103 1453  1169  284
Mělnicko  108 352 1115  1169 1085 84  2759 1728  1031
Mladoboleslavsko  129 136 1360  1397 1317  80  3167  1887 1280
Nymbursko 99 873  1036  1057 1085  -28  2762 1698  1064
Praha-východ 180 945  4742 2068  1356  712  8039  4009  4030
Praha-západ  146 004  3094  1730  1112  618  6209 3733  2476
Příbramsko  114 778  375  1130  1256  -126  1775  1274  501
Rakovnicko  55 565 158  593  589  4 995  841  154
Středočeský kraj  1 369 332  16 537 14 776  13 687  1089  31 078  15 630  15 448

Zdroj: Český statistický úřad