Rozsáhlejší nábor spustily v reakci na jarní vývoj situace kolem šíření nového typu koronaviru hygienické stanice v celé republice. Ve středních Čechách jej Tomáš Vodný, pověřený řízením krajské hygieny v souvislosti s odchodem někdejší ředitelky Jarmily Rážové na post hlavní hygieničky, ohlásil na přelomu června a července. Díky vládnímu rozhodnutí o posílení hygienických stanic tehdy vypisoval jedno výběrové řízení za druhým; bylo jich přes dvě desítky.

Hledá se celá řada profesí

Vodný tehdy ohlásil, že do služebního poměru hledá středočeská hygiena lidi řady profesí. „Nejen lékaře, ale také zdravotníky, právníky, IT specialisty nebo přírodovědce,“ vypočetl. S tím, že ti všichni mohou přispět k tomu, aby se ochrana a podpora veřejného zdraví držela na špičkové úrovni – a to nejen díky úřednické práci, ale i v terénu; včetně předávání znalostí a zkušeností.

„Výběrová řízení probíhají,“ odpověděla Šalamunová na dotaz Deníku s tím, že několik nových kolegů už bylo přijato. Ocenila, že jde o nové nástupy a nikoli pouhé zástupy za mateřské dovolené, jak při příchodu nových pracovníků bývalo zvykem ještě přednedávnem. Všechny nabízené posty podle Šalamunové zatím obsazeny nejsou – nicméně výběr pokračuje. A očekává se, že nových nástupů bude přibývat; zvláště během září.

„Přihlášky přicházejí, i když zatím se nehlásí tolik lidí, jak bychom si přáli,“ shrnula Šalamunová aktuální stav. S tím, že po skončení prázdnin, jež je také dobou dovolených, se očekává větší „nával“. Zvlášť když se díky rozhodnutí ministerstva zdravotnictví zlepšily platové podmínky – byť třeba odměnám v nemocnicích hygiena konkurovat nemůže. I tak vedení krajské hygieny předpokládá, že se místa podaří obsadit. Zdaleka ne pro všechny odborné funkce je přitom potřebný titul doktora medicíny. Dobré uplatnění naleznou například uchazeči se vzděláním zdravotních sester.

Jak krajská centrála středočeské hygienické sanice, tak jednotlivá území pracoviště v okresních městech přitom nové nástupy nevnímají jako nebytnou podmínku toho, aby se hygienici byli schopni úspěšně vypořádat s očekávanou podzimní vlnou náporu koronaviru. Počítá se s tím, že nějakou dobu potrvá, než se nováčci zapracují. Podle odhadů by jednotlivá pracoviště měli reálně posílit koncem roku.

Ředitel musí udržet tajemství

Aktuálně se hledá i vhodný adept na obsazení místa ředitele či ředitelky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Výběrové řízení vyhlásil státní tajemník ministerstva zdravotnictví Stanislav Měšťan 19. srpna. K podmínkám pro uchazeče patří mimo jiné dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu a bezúhonnost – ale také třeba znalost angličtiny, němčiny nebo francouzštiny, způsobilost seznamovat se s utajovanými skutečnostmi nejméně na stupni „vyhrazené“ nebo působení na pozici státního zaměstnance se zkušeností s vedením podřízených. Od věku 49 let výš také musí uchazeč prokazovat, že v minulosti nebyl funkcionářem Komunistické strany Československa, členem Lidových milicí ani se nezapletl se Státní bezpečností.

Typické požadavky pro práci na hygieně

- Vzdělání vyšší odborné nebo vysokoškolské v bakalářském nebo magisterském studijním programu (v závislosti na konkrétní pozici); výhodou je zaměření na oblast zdravotnictví nebo přírodovědný či technický směr
- Řidičské oprávnění pro skupinu B a aktivní řidičská zkušenost
- Způsobilost k přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
- Bezúhonnost, svéprávnost, zdravotní způsobilost
- Schopnost pracovat v rámci pružné pracovní doby

Zdroj: dokumentace k vyhlášeným výběrovým řízením