Přijetí souhlasného stanoviska zastupitelů předcházela obsáhlá debata. Přímo z Křivoklátska totiž zaznívají i odmítavé hlasy. Proti jsou místní občané i někteří členové obecních zastupitelstev včetně starostů. Obávají se, že změna by přinesla změnu obhospodařování jejich pozemků a zčásti i způsobu života.

Současnou úroveň ochrany území formou režimu chráněné krajinné oblasti (CHKO) a biosférické rezervace UNESCO považují za dostatečnou; naopak netají obavy, že krajinu, jejíž nynější podoba je výsledkem práce generací lesníků, by změna takzvaně k lepšímu mohla uškodit. Včetně poškození biodiverzity území.

Jen kousek z chráněné oblasti

O možnosti vzniku národního parku na Křivoklátsku se tak trochu ve vlnách a s různou intenzitou vedou debaty od roku 2008, připomněla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). Ta záměr jednoznačně podporuje. Plánuje, že kraj by mohl nejen vyslat jasný signál vůči ministerstvu životního prostředí, aby zahájilo potřebný proces. Může také pomoci jednáním s místními samosprávami. Skopalíková chce zjistit, zda se jejich postoje oproti minulosti nezměnily.

Zamýšlený národní park by měl zaujímat asi 16 procent rozlohy nynější CHKO; konkrétně 102 kilometry čtvereční (10 193 hektary). Jde o pozemky, jejichž vlastníkem je z 97 procent stát. Převážně se jedná o nezastavěné území; jedinou obcí uvnitř parku by byla Karlova Ves.

Proti vzniku národního parku se staví například ředitel Lesnického parku Křivoklátsko Miroslav Pecha ml. „Znovu se otevírá tahle anabáze, byť se obce několikrát vyjádřily a nesouhlas daly jasně najevo,“ posteskl si. S tím, že informace zastánců parku vnímá jako až lživé. „Jsme sice venkované, ale nejsme blbci,“ prohlásil.

Lesník a bývalý pracovník CHKO Miroslav Pecha st. (jenž se označil za duchovního otce Lesnického parku Křivoklátsko) připomněl petici proti národnímu parku se 14 tisíci podpisů z roku 2012: podle něj jasně dokládá „nevoli místních obyvatel i lidí z jiných regionů“.

Na to zastánci parku překvapivě přikyvují – s argumentem, že podpisy se sbíraly třeba na mysliveckých akcích na jihu Čech i na výstavě Země živitelka, přičemž lidé neznali souvislosti a s dobrým úmyslem se připojili, i když nevěděli, co vlastně podepisují. A radní Skopalíková dodává, že nelze spoléhat na to, co si místní mysleli před deseti lety; chce zjistit jejich nynější názory.

Pecha starší upozornil i na anketu z roku 2015, v níž se občané 13 obcí regionu vyslovili proti parku. Nynější snahy kraje označil za „pokus o umělé vytvoření společenské objednávky“. „Nevidím důvod, aby logický celek plnící ekonomické funkce měl být převeden do režimu závislého na státním rozpočtu,“ poznamenal. S tím však nesouhlasí třeba 1. náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS): „Musím odmítnout, že proti sobě stojí ekonomika a ochrana přírody.“

Myslivci by si prý polepšili

Polemiky se vedou na odborném poli lesníků a ekologů, ale třeba i kolem možného omezení pohybu, sběru lesních plodů či houbaření. Velkým tématem jsou rekreační využití krajiny (včetně vodácké turistiky na Berounce) a možné dopady na tuto oblast – a také rozmach turismu, který by nový národní park zřejmě přinesl. Hodně se hovoří o tom, co by změna znamenala pro myslivce. K tomu lesník Lukáš Vápeník připomněl nynějších 15 honiteb, kdy dvě jsou režijní a ostatní pronajímány za částky 500–800 tisíc korun ročně.

V národním parku by výkon práva myslivosti přešel pod jeho správu, jež by počítala i s myslivci, kteří v regionu bydlí – a k tomu, aby si vystřelili na jelena či muflona, se nyní nedostanou. Hlasování o stanovisku zastupitelů ukázalo, že mezi nimi nejsou názory jednotné. Podporu parku jich vyjádřilo 39, tři byli proti a sedm se zdrželo hlasování.

Co zaznělo při jednání zastupitelů
- Dan Jiránek (ODS): Za mě se správně nehospodaří – například z obor utekli jeleni sika a je ohrožený původní genofond jelena evropského; místa, kde rostly orchideje, jsou dnes sešlapaná
- Robert Bezděk (ANO): Národní park ovlivní i oblasti okolo; chybí mi jasný důvod, proč nestačí současná ochrana území
- Jana Skopalíková (Piráti): Lesnické hospodářské zájmy převažují nad ochranou přírody
- Martin Kupka (ODS): Zachování úchvatného dědictví je náš společný zájem; zároveň jde o to zohlednit zájmy lidí a nevyloučit běžný život
- Dan Jiránek (ODS): Podívejte se, kolik lidí přibylo nejen na Rakovnicku, ale i na Berounsku, Kladensku…; já chci jiný režim pro lidi, kteří tu žijí, a jiný pro ty, kteří přijedou na návštěvu