„Při kontrolách se zaměřujeme hlavně na vybavení stánků, osobní a provozní hygienu, riziko možné kontaminace surovin pro přípravu pokrmů, způsob skladování surovin, nakládání s odpady, ale také na zajištění mytí rukou a WC pro obsluhu. Pochybení jsme dosud zjistili pouze u 15 procent provozovatelů, kterým jsme udělili finanční sankci,“ přibližuje ředitelka KHS Jarmila Rážová. 

Mezi nejčastěji zjišťované závady patřilo neudržování ploch a zařízení pro manipulaci s potravinami a pokrmy v čistotě a dobrém stavu, nedodržování podmínek pro skladování potravin a pokrmů, nezajištění mytí rukou obsluhy, nedostatečné vybavení pojízdných a přechodných prostor nebo neposkytování informací o alergenech obsažených v prodávaných pokrmech. 

Dosud provedené kontroly potvrdily, že většina provozovatelů stánkového prodeje občerstvení základní hygienická pravidla dodržuje.