Příprava této akce přitom není jen společným projektem partnerů ze Středočeského kraje a z Prahy. Na spolupráci se domluvili také představitelé krajské správy silnic se zástupci státu, konkrétně Ředitelství silnici a dálnic ČR. Jejich dohodu o spolupráci na investorské přípravě pro tramvajovou trať Kobylisy–Zdiby schválili krajští radní.

Náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS), v jehož kompetenci je silniční doprava v kraji, potvrzuje, že tramvajová trať nebude znamenat jen usnadnění spojení s Prahou pro obyvatele přilehlých obcí. „Dojde též ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích, a to včetně významného zlepšení průjezdnosti,“ konstatoval. Přikyvuje i radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). „Výstavba tramvajové trati Praha–Zdiby pomůže řešit kritickou situaci přetížené veřejné dopravy v této části Středočeského kraje,“ nepochybuje o přínosu nejen pro cestující v budoucích tramvajích.

Ředitelství silnic a dálnic zde má v plánu vybudovat mimoúrovňovou křižovatku usnadňující napojení na dálnici D8. Nejprve však vznikne pouze velký kruhový objezd. To bude v rámci první etapy, kdy se počítá s vybudováním turbo-okružní křižovatky, která nahradí dvě současné klasické křižovatky. Až přijde na druhou etapu, vznikne kapacitní mimoúrovňové křížení. Středočeský kraj se připojí svými stavbami: dojde na vybudování tramvajové trati i přemostění spojnice silnic II/608, I/9 a dálnice D8. U obce Sedlec vznikne dopravní terminál. Krajská správa silnic také počítá s rekonstrukci nevyhovující silnice II/608 v úseku spojujícím tuto lokalitu s hlavním městem.

Podle současných předpokladů by vybudování tramvajové trati mělo kraj přijít na 1,12 miliardy korun. Očekává se, že podstatnou část výdajů pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury – případně doplněná dotací z Integrovaného regionálního operačního programu na vybudování parkoviště P+R.