Dá se očekávat, že už kolem schvalování programu jednání se může strhnout debata – někteří ze zastupitelů budou mít zřejmě zájem prosadit jako samostatné téma informace k aktuálnímu šetření kriminalistů z Národní centrály organizovaného zločinu ve Správě a údržbě silnic Středočeského kraje a k následnému odvolání ředitele této příspěvkové organizace Jana Lichtenegera radou kraje.

Hned 12 navrhovaných bodů jednání se týká finančních záležitostí. Předkládat členům zastupitelstva ke schválení je měl nedávno zesnulý náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN). Za nynějších okolností se role předkladatelky ujme hejtmanka Petra Pecková (STAN). Vedle rozhodování o dotacích a finanční výpomoci jsou mezi nimi i schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu kraje za rok 2021.

Od dopravy přes kulturu ke školství

Dopravy se týká nejen odsouhlasení smluv věnovaných přeshraniční spolupráci krajů při zajišťování provozu autobusů či smluv se společnostmi Arriva vlaky nebo KAD Bus, ale také třeba schvalování spolupráce při budování parkoviště P+R v Úvalech. K sociální oblasti se vztahuje jednání o dotačních programech, ale i o aktualizaci sítě poskytovatelů sociálních služeb.

V rámci školství půjde nejen o peníze či úpravy zřizovacích listin příspěvkových organizací, ale také o předání některých základních uměleckých škol zřizovaných krajem městům – a rovněž o schvalování strategie rozvoje sítě škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem a jejich vzdělávací nabídky do roku 2030. V rámci kultury a památkové péče jsou na programu nejen tradiční finanční příspěvky, ale také jedno poněkud méně obvyklé téma: vyplacení odměny za odevzdaný archeologický nález (zlaté opaskové přezky z 5. století zcela náhodně objevená na Kolínsku).

Dotací se týkají také programové body z oblasti životního prostředí a zemědělství – dojde ale i na jednání o možných změnách schváleného plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Financování tradičních aktivit, ale třeba peněz na zajištění provozu asistenčního centra pro ukrajinské uprchlíky před válkou se budou týkat programové body z oblastí zdravotnictví a bezpečnosti; nově by však mělo být do programu jednání zařazeno také jednání o koncepci protidrogové politiky do roku 2024. Mimo jiné také mají zaznít informace o kontrolách prováděných krajským úřadem – jak jeho odborem interního auditu, tak takzvaně věcně příslušnými odbory.

Zájemci mohou veřejné jednání sledovat jak přímo na místě, od 10 hodin v budově krajského úřadu na pražském Smíchově, tak vlastně odkudkoli – na webu krajského úřadu (kr-stredocesky.cz) tradičně běží on-line přenos.