Vyznívají tak alespoň nejnověji představené závěry environmentální komise, jejímž formováním firma v listopadu odpověděla na protesty a stížnosti lidí odmítajících obtěžující smrad dále trpět a kritizujících i neschopnost úřadů rázně zasáhnout. Dokonce došlo na demonstraci! K příkrému postoji jednotlivců i občanských sdružení se připojily také radnice některých pražských městských částí a rovněž magistrát hlavního města. To vše přesto, že firma podle vlastního vyjádření postupně pořídila čisticí technologie k odstraňování zbytkového pachu za 78 milionů korun, obsahující i dva stupně plazmového čištění. Odpor to však nezklidnilo. Proti smradu se lidé dál ozývali velmi bouřlivě.

Již existující soustavu čištění dále doplnit, doporučuje nyní environmentální komise. Její členové z řad vědecké komunity i techniků prověřovali nové technické možnosti, jež by čištění vzduchu mohly zlepšit. Závěr? Je vhodné instalovat další technologie k dočištění a snížení výskytu vodních kapének ve vzdušině. Představitelé společnosti Vafo a členové komise už také jednali s možnými dodavateli nových prvků. Nyní se plánují pilotní zkoušky, jejichž účelem je zjistit, zda jsou tyto technologie vhodné k instalaci do výrobního provozu.

Připravuje se také nový systém měření, aby účinnost zlepšujících opatření bylo možno posuzovat jinak než nosem. Pracovat se dále bude rovněž s poznatky z auditu výrobních prostor připraveného týmem pod vedením Jiřího Smrže ze společnosti Quality Centrum. Ten se zaměřil na odhalování míst možného úniku zapáchajícího vzduchu z technologie dřív, než se dostane do filtračního zařízení. Pokračuje i takzvané odlaďování, směřující ke zlepšení účinnosti čisticích systémů, které již ve firmě fungují.

Expertní komise pod vedením Karla Ciahotného z Vysoké školy chemicko-technologické se začala formovat v listopadu; během prosince navázal Ciahotný kontakty i s vrchním stavebním radou Vídně pro ochranu životního prostředí Heinzem Tizekem. Na zapojení zahraničního experta, který má zkušenosti s řešením obdobných situací ve své zemi, trval pražský magistrát. Dalším členem expertní komise, jehož jméno bylo zveřejněno, je František Skácel; rovněž z Vysoké školy chemicko-technologické.

V reakci na vlny protestů také společnost vytvořila webové stránky www.pravdaovafo.cz, jejichž prostřednictvím chce sdělovat každému, kdo má o informace zájem, jak usiluje o zlepšení. V listopadu ředitel marketingu společnosti Martin Šámal připustil, že v minulosti firma komunikaci s veřejností „podcenila“. Jak již dříve sdělil Deníku Libor Rajský z agentury Sinuhet, Vafo mediálně zastupující, na únor se chystá praktické ověřování postupů navržených k omezení zápachu environmentální komisí – a konkrétní řešení pro uplatnění v provozu by komise měla představit zástupcům hlavního města začátkem března. Praha vystupuje velmi aktivně, protože bouře nevole vůči Vafo pochází především z nedalekého Zličína (jehož zástavba se během let k Chrášťanům stále více přibližuje).