Už několik let se touto akcí pro veřejnost zahajuje návštěvní sezóna v Informačním centru keltské kultury.

„Beltain byl jedním z nejdůležitějších keltských svátků. Jaro má letos trochu zpoždění. Keltové a my je ale slavíme ve stále stejném termínu," uvedla Irena Benková, ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

Slavnosti začnou na zámku ve 14 hodin a pro všechny věkové kategorie bude připraven velmi zajímavý a bohatý program. „

„Mezi řemeslně dovednými Kelty můžete strávit příjemné odpoledne plné hudby, her a poučení na nádvoří zámku. Celé odpoledne bude hrát hudba," láká Irena Benková.