Jednu z možností, kde vzít další pitnou vodu, nabízejí břehy řek Vltavy a Labe. Odborníci se shodují, že kromě dostatečné kapacity jsou podél toků i vhodná místa, kde vodu v podzemí filtrují pískovce.

Jako další se nabízel zdroj u Všetat na Mělnicku, zjistilo se ale, že kapacitně neodpovídá potřebám kraje. Zkoumala se i voda pod Kladnem, ta ovšem zase obsahovala vysoké množství těžkých kovů, které by bylo nákladné z ní odstranit.

Ilustrační foto.
Nemocnice dohání skluz. Nejdéle pacienti čekají na operaci kloubů

Přirozená filtrace pískovcem a následná přeměna na pitnou vodu se podle Živnůstka zatím jeví jako finančně nejsnazší. Vodárny ale hledají a zkoumají dále. Například se nabízí také převedení vody z Berounky do vodní nádrže Klíčava.

Počet odběratelů stoupá

K odběru pitné vody pro příští rok se přihlásilo dalších pětasedmdesát tisíc lidí. Severní oblasti nad metropolí se v posledních letech stávají stále více vyhledávanými místy pro bydlení. Živnůstek proto odhaduje, že číslo v nadcházejících letech ještě výrazně vzroste.

Zdroj: se souhlasem Vodárny Kladno-Mělník

Tím se kapacita zásobovací soustavy do budoucna zvýší na jednadvacet milionů kubických metrů vody, tedy o šest více, než je tomu nyní.

Ilustrační foto
Zájem lidí o koupi chaty či chalupy poklesl, významné snížení cen se však nečeká

Studie hledající nový zdroj budou pokračovat a v nadcházejících dvou letech dojde VKD k vyhodnocení s následným započetím projektu, který je investicí za zhruba miliardu korun.