Ti se ke svému 19. zasedání sejdou v budově krajského úřadu ve Zborovské ulici na pražském Smíchově v 10 hodin – a podle dřívějších zkušeností lze počítat s tím, že debatovat by mohli nejspíš do podvečera. Jednání je přístupné veřejnosti – sledovat to, co se v jednacím sále právě odehrává, však zájemci budou moci i na dálku – díky videopřenosu na kr-s.cz/stream zastupitelstvo.

Zkušenosti z dřívějška ukazují, že někdy se obsáhlá debata strhne hned v úvodu: při schvalování programu jednání, tedy rozhodování o tom, o čem se vlastně bude hlasovat. Návrh je nicméně značně rozsáhlý, a to nejen díky tradičně početným bodlům věnovaným nakládání s pozemky. Nechybí například schvalování střednědobého výhledu rozpočtu kraje do doku 2024, kdy se počítá i s využitím nově přijatého dvoumiliardového úvěru, krajská koncepce hospodaření s vodou či peníze na zajištění provozu středisek ekologické výchovy.

O finance jde ostatně i v dalších případech – třeba při schvalování podpory na činnost turistických informačních center. Nebo v případě odsouhlasení investičních dotací pro krajské nemocnice; to však nepůjde o „drobné“, ale o vysoké částky.

Velkou změnu pak ohlašuje jednání o žádosti dobříčské společnosti Alfa System o souhlas se zahájením prací na pozemních, jež Středočeskému kraji patří u Milovic. Jde totiž o firmu, která pro ministerstvo životního prostředí zajišťuje sanaci ekologických škod zbylých po pobytu sovětské armády. Nadchází tedy významný mezník pro hledání nové budoucnosti pro někdejší milovický vojenský prostor, považovaný za nejvýznamnější rozvojové území ve středních Čechách.