Potvrdila to  i starostka Jitka Vydrová: „Velmi nás to  potěšilo, protože jsme nechtěli, aby  budovu někdo koupil a třeba  obratem ji prodal zase dále. Nový majitelé ji ani nechtějí  využívat jako chalupu, ale budou tady opravdu bydlet.“

Ještě před podepsáním kupní smlouvy došlo k úpravě pozemku na geodezii. Ten se rozdělil, aby zůstal průchozí mezi kovárnou a   odprodanou budovou a  aby se tak neuzavřela část obce.  Noví majitelé zároveň požádali o kousek pozemku před domem z důvodu zřízení předzahrádky. Dům totiž leží přímo u silnice a voda od projíždějících aut cáká přímo na fasádu.

Starý úřad
Prodat budovu starého obecního úřadu chtěli zastupitelé už řadu let.  Prodej se ale zkomplikoval. Budova se totiž v roce 2009 opravila díky dotaci od Středočeského kraje a její podmínkou bylo, že ji obec nesmí v následujících třech letech  prodat. Nezabudičtí tedy zaslali žádost o výjimku krajským zastupitelům i hejtmanovi  Rathovi a doufali, že důvody, které je k prodeji vedou, budou pro krajské úředníky dostačující.  Prodej se  tedy uskutečnil až nyní. Obec tak může vrátit peníze do rozpočtových rezerv určených na vybudování vodovodu a kanalizace.   Ty si vypůjčila na koupi kulturního domu s restaurací.

Nový úřad
„Protože budova bývalého obchodu nebyla vůbec zateplena, začali jsme zateplováním stropu, jinak bychom moc protopili. Na strop jsme ještě položili polystyrenové šablony, aby se zateplení zakrylo,“ vypočítávala starostka Vydrová.  
Následovalo bílení, připojení telefonu a internetu, vyklizení sklepa, přestěhování archivu a samotné úřadovny. Veškeré náklady na materiál pro opravu úřadu šly z obecního rozpočtu. 

Práci si nikdo nepočítal. Pracovali tu zastupitelé většinou o sobotách a nedělích.  Dokonce při stěhování archivu pomáhali  kromě zastupitelů ještě další lidé.
„Abychom nemuseli běhat pro bedny na půdu, utvořili jsme řetěz a podávali si je. To bylo  milé. Jsem ráda, že nám lidé pomohli,“ chválila Jitka Vydrová.
V budově  přestěhovaného  obecního  úřadu sídlí rovněž knihovna  a pamětní síň  Jaroslava Fraňka.