Městskou policii nyní trápí především podstav uniformovaných strážníků. V Kladně jich chybí patnáct, tedy prakticky jedna celá směna.
„Důvodů je několik. Například blízká Praha nyní nabírá devadesát strážníků za ty, kteří museli odejít od městské policie, protože neměli vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Velký zájem máme především o kynology, ale nejen o ně," konstatoval ředitel Městské policie Kladno Stanislav Procházka s tím, že návrh letošního rozpočtu města počítá s finančními motivačními bonusy i pro délesloužící strážníky.

Co se týká nové techniky, v plánu je zakoupení tabletů se speciálním programem. Jejich prostřednictvím by mohly jednotlivé hlídky získávat informace a potřebné údaje on-line. Vedení městské policie si od toho mimo jiné slibuje například nižší lidskou chybovatelnost nebo zkvalitnění práce hlídek. Tablety zrychlí komunikaci mezi nimi a velitelem směny.

Speciální program v tabletech by také umožňoval vytvořit teplotní mapu města. Ta poskytuje údaje, v jaké lokalitě se nejčastěji vyskytují konkrétní přestupky nebo kde dochází více k určitým trestným činům, třeba k vykrádání vozidel. Rozlišilo by to náplň činnosti hlídek v jednotlivých částech Kladna.