Ten ve výše uvedené době uzavřel v peněžním ústavu na náměstí Svobody smlouvu o úvěru na částku 150 tisíc Kč. Z ní se zavázal hradit měsíční splátky po dobu 96 měsíců. Už při uzavírání smlouvy však uvedl nepravdivé údaje o svém zaměstnání. Nebyl totiž v pracovním poměru a neměl tak žádný pravidelný měsíční příjem. Z úvěru dosud uhradil jen necelých třináct tisíc korun.