Stalo se to ve čtvrtek 20. února krátce po půlnoci, kdy ho hlídka zastavila při průjezdu obcí Tursko. Došlo na dechovou zkoušku, při níž se na displeji testeru objevila hodnota dosahující bezmála 1,4 promile. Že pil, muž za volantem nepopíral. Řekl, že si před jízdou dal víno; hned několik sklenek.

Na místě mu policisté zabavili řidičák – a věc se bude dále řešit. Šofér je totiž podezřelý, že řízením ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím většího množství alkoholu, se dopustil trestného činu. „Může mu hrozit zákaz řízení motorových vozidel na jeden rok až deset let a pokuta ve výši 25 až 50 tisíc korun,“ upozornila Schneeweissová.

Navíc je ve hře i pobyt ve vězení. Mluvčí současně upozornila, že řízení motorových vozidel po požití alkoholu nebo jiných návykových látek je zcela nepřijatelné. „Řidič ohrožuje nejen sám sebe, ale především ostatní účastníky silničního provozu,“ zdůraznila.

Sankce za řízení pod vlivem alkoholu

- Řízení pod vlivem alkoholu do 0,3 promile: daná osoba se dopouští přestupku. V tomto případě není jednání trestáno žádným bodovým hodnocením. S řidičem je zahájeno správní řízení s pokutou 2500 až 20 000 Kč. Zároveň řidiči hrozí zákaz řízení motorových vozidel na 6 až 12 měsíců.

- Řízení pod vlivem alkoholu nad 0,3 promile: stále ještě je skutek kvalifikován jako přestupek. Je trestán udělením sedmi bodů v rámci bodového hodnocení a pokutou od 2500 do 20 000 Kč. Dále je možné řidiči udělit zákaz řízení motorového vozidla od 6 do 12 měsíců.

- Řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile: zde už jde o trestný čin řízení ve stavu vylučujícím způsobilost, který si daná osoba přivodila vlivem návykové látky. Trestem je udělení sedmi bodů v rámci bodového hodnocení. Věc řeší soud, který může uložit trest odnětí svobody až na dobu tří let, zákaz řízení motorového vozidla v trvání od 1 roku do 10 let a pokutu ve výši 25 000 až 50 000 Kč.

Zdroj: Policie ČR