Čtyři roky podmíněně s dozorem a čtyřletý zákaz činnosti ve státní správě, takový rozsudek vynesl Okresní soud v Kladně nad bývalou slánskou matrikářskou Hanou Věrou Petržílovou. Ta je podle soudu vinna, že v letech 2004 a 2005 umožnila na Městském úřadu ve Slaném asi 60 podivných svateb cizinců, především vietnamské národnosti, s občany České republiky, a tak získali české občanství.

Z toho, že by ze svateb měla finanční prospěch ale usvědčena nebyla. Po vynesení rozsudku si Hana Petržílová i státní zástupkyně ponechaly lhůtu na odvolání.

Státní zástupkyně Nina Brozová přitom navrhovala tříletý trest odnětí svobody ve věznici s dozorem a zákaz činnosti ve státní správě v rozsahu od tří do pěti let. Zdůraznila, že došlo nejen k porušení zákona zneužitím pravomocí, ale také to, že umožnění těchto sňatků přivádí mnohé manžele nebo manželky cizinců do svízelných životních situací. „Cizinci uzavírali manželství především s lidmi ze sociálně slabších skupin a ti si za slib rychlého výdělku zničili život. Některé ženy dokonce tvrdí, že se ve Slaném vůbec nevdaly,“ sdělila zástupkyně.


Ze soudních spisů přitom vyplývá, že většina cizinců se ženila nebo vdávala těsně před uplynutím doby pobytu v České republice, někdy
s falešnými doklady.

„V tomto případě se už řeší tři žádosti o uznání neplatnosti manželství a minimálně dvě řízení o popření otcovství,“ doplnila Brozová.

Obhájce Petržílové přitom argumentoval tím, že uzavření sňatku vyžaduje součinnost oddávajícího. Matrikáři ale přitom nejsou povinni se nijak zajímat o to, z jakého důvodu se snoubenci rozhodli manželství uzavřít. Připomněl, že všichni, kromě těch, kteří uvedli, že na Městském úřadu ve Slaném vůbec nebyli, tvrdili, že do manželství vstoupili dobrovolně.


Zároveň také řekl, že nikdo z Čechů neměl v občanském průkazu uvedeno, že je nezpůsobilý. Vzhledem k dosavadní trestní bezúhonnosti Petržílové navrhoval zproštění obžaloby nebo alespoň podmínku.


„Mrzí mě, co se stalo, ale sama jsem měla na starosti celou agendu matriky, což je opravdu hodně práce,“ řekla na svou obhajobu Hana Petržílová a dodala, že u všech uzavíraných sňatků byl vždy přítomen i oddávající a dva svědkové, tak jak zákon stanovuje.


„Soud se přiklonil k žalující straně, neboť obžalovaná řádně neplnila svěřenou povinnost. Výjimečně jsme zvolili podmíněný trest, neboť ten má za cíl především zabránit pachateli, aby v trestné činnosti pokračoval. Po dobu podmínky bude na běžný život odsouzené dohlížet úředník,“ řekl předseda soudního senátu Ivo Poštolka.