O výsledcích akce Lom, kterou kriminalisté završili po půlročním sledování činnosti skupiny zahrnující 14 Vietnamců a jednu osobu české národnosti, v úterý informovoval ředitel protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Varna dodávala našincům i cizincům 

Vedle nelegální velkoobjemové výroby metamfetaminu a obchodem touto drogou se skupina podle jeho slov zabývala také rozsáhlými kšefty s marihuanou. Odbytiště nacházela nejen v České republice, ale ve velkém zásobovala i konzumenty v Německu.

Muži vařili ve velkém 

„Nelegální výrobu metamfetaminu v rozsahu desítek kilogramů na jeden výrobní cyklus skupina provozovala v několika pronajatých objektech, přičemž proces výroby byl rozdělen," konstatoval Frydrych.

Jako jedna z výchozích surovin sloužilo léčivo s obsahem pseudoefedrinu Cirrus. Odkud ho skupina ve velkém získávala, zůstává předmětem dalšího šetření.

Krystalizace probíhala nad obchodem 

Původně vařila pervitin v obytném objektu ve středních Čechách, posléze svou laboratoř přesunula do pronajatého průmyslového objektu na okraji příhraniční vesnice v Ústeckém kraji.

Její produkce v tekutém stavu následně směřovala do centra Prahy; do domu, kde je v přízemí provozován obchod se smíšeným zbožím. Na jeho půdě pak byla vyrobená droga měněna v krystalickou formu perivitinu (tu odběratelé v Německu i v Rakousku požadují mimo jiné proto, aby měli jistotu, že dodávaný „materiál" je čistý a nebyl něčím naředěn).

Nakonec spadla Klec 

„V průběhu prověřování se podařilo zadržet při dvou zadokumentovaných obchodech 30 kg marihuany a 2 kg metamfetaminu," připomněla v úterý Barbora Kudláčková z Národní protidrogové centrály.

Když nakonec spadla klec – s přispěním zásahových jednotek z Prahy a z Ústí nad Labem kriminalisté zatýkali nejen v hlavním městě, ale také v Dolní Poustevně na Děčínsku, Mratíně na Praze-východ, Klobukách na Kladensku a Dolním Podluží rovněž na Děčínsku – policisté provedli celkem 25 prohlídek. Našli nejenom samotnou velkokapacitní laboratoř, ale také 10 kg vyrobené drogy.

Muži putovali do vazby

„Celkem bylo v rámci této operace zajištěno 12 kg metamfetaminu, 30 kg marihuany, velkokapacitní laboratoř na výrobu metamfetaminu, větší množství chemikálií potřebných k výrobě metamfetaminu a zadrženo 15 osob," shrnula Kudláčková bilanci akce Lom.

Všech 14 Asiatů, kteří vyslechli obvinění z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, putovalo do vazby; obviněná osoba české národnosti je stíhána na svobodě. V případě odsouzení mohou být ve hře až 12leté tresty.

Používané objekty zůstaly zamořenyTřebaže kriminalisté z odhalené varny odvezli k bezpečnému uložení ve střeženém policejním skladu zajištěné vybavení a nalezené chemikálie, neznamená to, že by tím objekt vyčistili. Výrobci pervitinu totiž s chemikáliemi zacházeli velmi „velkoryse" – máme-li použít hodně ohleduplného vyjádření. Na místě totiž bylo soustředěno nejen větší množství surovin používaných při výrobě metamfetaminu, ale hromadil se tam i odpad. Ten končil v plastových barelech ukládaných ve sklepních prostorách; odpad z extrakce pseudoefedrinu byl ukládán do igelitových pytlů.
Policisté zjistili, že z uskladněných zbytkových chemických látek docházelo k uvolňování louhu a dalších chemických látek do ovzduší. Objekt po zajištěné varně je prý kontaminován.
O kontaminaci policie hovoří i v souvislosti s obytným objektem ve středních Čechách, kde byla varna provozována dříve. I tam byly zajištěny nebezpečné látky – a stavba je prý silně zasažena jak mnoha plyny a aerosoly ze samotné produkce metamfetaminu, tak z bezohledného uskladnění chemikálií.
Podobné to bývá i v případě dalších odhalených drogových varen: kontaminace nebezpečnými chemikáliemi na místě zůstává i poté, co bylo odvezeno vše, co se odvézt dalo. Protože tohle zamoření může znamenat vážné riziko pro případné další uživatele objektu (kteří zpravidla nemají tušení, co se v něm odehrávalo před jejich příchodem), kriminalisté se zabývají i myšlenkou na vytvoření databáze zlikvidovaných drogových varen, která by byla dostupná na internetu. Z hlediska zdraví lidí by takový krok byl jistě vítaný – naplňoval by policejní motto Pomáhat a chránit – zřejmě by však záhy vyvstaly právní komplikace: z pohledu majitelů by se označené objekty (a možná i s drogovými kauzami nijak nesouvisející nemovitosti v jejich blízkém okolí) mohly stát nejen prakticky neprodejné, ale rovněž i velice obtížně obsaditelné.

Čtěte také: Celníci zachytili další velkou dávku drogy zvané kata