„Žena procházející ulicí 28. října ve Švermově spatřila, jak za jízdy osobního vozidla, jedoucího do centra Kladna, spadly z jeho střechy desky. Všímavá žena desky sebrala z pozemní komunikace a poté co zjistila, že se v nich nachází doklady, odnesla je na místní policejní oddělení,“ popsala celou situaci kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová.


Při sepisování potřebných písemností na policejní služebně s oznamovatelkou bylo policistou zjištěno, že obsahem desek jsou nejen písemnosti a doklady, ale také hotovost. 


V deskách se ovšem neschovávalo jen několik drobných, k překvapení všech se jednalo o osm tisíc euro! 


Za několik minut se na služebnu dostavil také poškozený muž, který přišel oznámit onu zmiňovanou ztrátu dokladů a hotovosti. „Šestapadesátiletý muž si před odjezdem položil desky na střechu svého osobního vozidla a poté je zde v roztržitosti zapomněl a vydal se na cestu do Kladna. Poškozený muž byl velmi mile překvapen, že se na policejní služebně nacházely nejen jeho desky s písemnostmi a doklady, ale i jeho úplný finanční obnos v hodnotě přesahující dvě stě tisíc korun,“ objasnila Jana Šteinerová. 


Po provedení prvotních úkonů mu byly desky s kompletním obsahem vydány vedoucím obvodního oddělení zpět. Muž policistům poděkoval za jejich profesionální práci a samozřejmě poděkoval za všímavost a pohotové jednání poctivé nálezkyni. 


Poctivá žena ovšem neodešla domů s prázdnou, za své férové jednání obdržela od muže finanční dar.