ZA NĚKOLIK HODIN bylo zkontrolováno 258 osob a 102 vozidel. Bylo uděleno celkem 36 pokut v celkové výši 9800 korun. Jednalo se převážně o přestupky v dopravě a oblasti veřejného pořádku. Jeden přestupek v dopravě byl oznámen Magistrátu města Kladna.

Byla zadržena jedna osoba v celostátním pátrání. Jeden řidič a jeden cyklista byli pod vlivem alkoholu. Také deset mladistvých nebude rádo vzpomínat na tuto noc. Policisté kontrolovali požívání alkoholických nápojů mladistvými osobami a výše uvedená desítka mladých mužů a děvčat byla přistižena. U jedné dívky byla naměřena dokonce hodnota vyšší než 1,5 promile alkoholu v dechu. Výtečníci byli zadrženi a následně předáni rodičům