Za usmrcení z nedbalosti byl řidiči uložen podmíněný trest 12 měsíců s odkladem na 24 měsíců se zákazem činnosti na dobu 36 měsíců. Rozsudek zatím není pravomocný, řidičův obhájce je rovněž přesvědčen o nevině svého klienta, podal odvolání hned po vynesení rozsudku přímo v jednací síni. Obžaloba si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.

Souzený řidič tvrdí, že se mu krátce před nehodou zasekl plynový pedál, autobus nabral plnou rychlost a stal se neovladatelným. Toto tvrzení se stalo na dlouhé měsíce předmětem dokazování a zkoumání ze strany soudních znalců. Proč řidič nepoužil při jízdě brzdu, dodnes soudu nevysvětlil.

Fotogalerie: Autobus smetl zastávku ve Slaném

Soudce Štěpán Jirounek při úterním vynesení rozsudku s odkazem na znalecké posudky sdělil, že technickou závadu nelze zcela vyloučit, považuje ji však za méně pravděpodobnou. Podle soudce byla chyba v především v tom, že řidič za celou dobu nehodového děje vůbec nepoužil brzdu.

„Při rozjíždění z odstavného parkoviště a současném najíždění na zastávku č. 4 nesprávnou manipulací plynového pedálu a jeho prudkým sešlápnutím aktivoval systém kickdown umožňující vozidlu maximální výkon a zrychlení při předjíždění, kterým autobus uvedl do nepřiměřeného zrychlení. Na vzniklou situaci nebyl řidič schopen reagovat brzděním a podle nás řízení autobusu nezvládl,“ vysvětlil předseda senátu Štěpán Jirounek a upozornil dále, že šofér řídil v nevhodné obuvi - v pánských pantoflích a plně se nevěnoval řízení vozidla.

Stejně tak připomněl, že podíl zavinění je ze 30 procent i na straně poškozených dětí, které neměly na obrubníku za zastávkou co dělat. Přesto podle soudce Jirounka, kdyby řidič jednal správně a včas na danou situaci zareagoval, dokázal by se osobám vyhnout.

Řidičův obhájce Jiří Musil přesto vnímá rozsudek jako nespravedlivý. „Rozsudek považuji za skandální a podáváme proti němu odvolání. Věřím, že odvolací soud konečně rozhodne podle důkazů a ne podle domněnek. Odsoudit někoho na základě domněnek v rozporu s důkazy, které jsme předložili, mi připadá naprosto nemožné v právním státě v roce 2021,“ sdělil advokát, který navíc tvrdí, že soudce je od počátku zaujatý proti jeho osobě.

Toho, co se stalo, souzený řidič sice lituje a na počátku procesu dokonce poslal rodině usmrceného chlapce omluvný dopis s tím , že připouští svoji vinu. V současné době si to ale nemyslí a je stejně jako jeho advokát přesvědčen, že problémem byl špatný technický stav vozidla a výše zmiňovaný zaseknutý pedál. Ten však mezi zajištěnými důkazy nefiguruje, nebyl uchován a existuje pouze jediná fotografie ukazující, že byl zrezlý.