Případ se týká těžby kamene v lánské oboře. Balák byl odsouzený už loni v jiné lánské kauze, a to za ovlivnění dvousetmilionové zakázky. Tehdejší prezident Miloš Zeman mu ale udělil milost a Balák zůstal v čele příspěvkové organizace Kanceláře prezidenta republiky až do konce loňského roku.

Středočeský krajský soud zamítl jak odvolání Baláka, tak i státního zástupce, který usiloval o přísnější trest včetně dvouleté podmínky. "Jsme přesvědčeni o tom, že soud prvního stupně potrestal pana obžalovaného mírněji, ale ne nepřiměřeně mírně. Proto jsme se rozhodli, že do rozsudku nezasáhneme," odůvodnil usnesení předseda odvolacího senátu Ladislav Koudelka. "Pan Balák je v podstatě osobou bezúhonnou a je tak na něj nutno pohlížet. Tresty, které mu byly uloženy, tak podle našeho názoru co do přísnosti postačují," vysvětlil následně novinářům.

"V odvolacím řízení jsou napravovány hrubé vady a hrubá pochybení. Pokud trest, který je ukládán, není nepřiměřený, tak je otázkou posouzení odvolacího senátu, zda do takového výroku zasáhne, nebo ne. Pokud trest není nepřiměřeně mírný, tak podle našeho názoru by soud druhého stupně do výroku zasahovat neměl. A tak jsme se i zachovali," doplnil Koudelka.

Podle rozsudku podepsal Balák v roce 2015 vědomě nevýhodnou smlouvu na prodej kamene, který prodal firmě Energie - stavební a báňská výrazně levněji, než byla jeho tržní cena. Přitom měl před podpisem k dispozici odborné posouzení ceny kameniva. Státu způsobil škodu ve výši zhruba 1,6 milionu korun.

Balák se z jednání pro nemoc omluvil

Muž vinu popírá, kauzu už dříve označil za vykonstruovaný politický proces. Z dnešního zasedání se omluvil, podle informací médií trpí vážným onemocněním. Jeho advokát Jan Staněk žádal vrátit celou věc k novému projednání kladenskému okresnímu soudu. Z provedených důkazů podle něj nelze dovodit, že by Balák způsobil na majetku Lesní správy Lány škodu. Druhý obhájce Tomáš Sokol označil rozsudek kladenského soudu za velmi nesrozumitelný a snadno zpochybnitelný. Poukázal také na to, že Lesní správa Lány se nepřihlásila o náhradu škody.

Státní zástupce Ondřej Trčka označil trest za nepřiměřeně mírný. Balák podle něj trestnou činnost plánoval dlouho dopředu a systematicky se záměrem zvýhodnit spřízněnou firmu. Postupoval konspirativně a k naplnění svých cílů neváhal zneužít místo výkonu práce, tedy oboru - v domnění, že tam nemůže být odhalen, protože prostor, který užívá prezident, je více chráněný než jiné prostory. "V době spáchání činu zastával velmi vysokou a důležitou funkci," připomněl Trčka. "Neprojevil ani sebemenší známky sebereflexe či lítosti," pokračoval. "Je osobou bezúhonnou, o což se ale svým řádným životem sám nezasloužil," dodal v narážce na prezidentskou milost.

Balákův advokát Jan Staněk žádal vrátit celou věc k novému projednání kladenskému okresnímu soudu. Z provedených důkazů podle něj nelze dovodit, že by Balák způsobil na majetku Lesní správy Lány škodu. Druhý obhájce Tomáš Sokol označil rozsudek kladenského soudu za velmi nesrozumitelný a snadno zpochybnitelný. Poukázal také na to, že Lesní správa Lány se nepřihlásila o náhradu škody. To, zda bude Balák podávat dovolání k Nejvyššímu soudu, ani zdravotní stav klienta nechtěl Sokol komentovat.

Prezidentská milost

Zeman milost v kauze zakázky na zajištění a odvodnění svahů u vodní nádrže Klíčava odůvodnil tak, že Balák se neobohatil ani nevznikla žádná národohospodářská škoda. Baláka prohlásil za bezúhonného člověka, s jehož prací je velmi spokojen. Podle prezidenta byl odsouzen kvůli tomu, kde pracoval. Muži prominul nejen tříleté vězení, ale i peněžitý trest 1,8 milionu korun a čtyřletý zákaz činnosti. V aktuálním procesu Baláka omilostnit nemohl, protože pravomocný rozsudek padl až po Zemanově konci na Hradě a k dřívějšímu zastavení trestního stíhání by Zeman potřeboval získat spolupodpis premiéra.

V první lánské kauze byla odsouzena i firma ESB, a to k tříletému zákazu účasti ve veřejných zakázkách. Prezident Zeman jí zbytek trestu prominul milostí, kterou udělil den před koncem svého mandátu. Místopředsedou představenstva ESB je podle obchodního rejstříku od února 2021 hokejista Jaromír Jágr, v představenstvu dříve figuroval i jeho otec.

Balák zastával post ředitele lesní správy od února 2014. Počátkem letošního roku ho nahradil Pavel Rus, který následně stáhl Balákovu žádost o povolení další těžby kamene v prostoru bývalého kamenolomu.