Rath, který si nyní trest vyměřený v první větvi stejné kauzy odpykává v ruzyňské věznici a usiluje o tom, aby tam mohl působit jako lékař, se k soudu přivézt nenechal. Prostřednictvím svých advokátů vzkázal, že „reality show“, v níž je o výsledku rozhodnuto předem, se nehodlá účastnit. V jednací síni se ostatně neobjevila ani naprostá většina spoluobžalovaných.

Vinnými jsou všichni obžalovaní

Při posuzování takzvané druhé větve korupční kauzy zakázek Středočeského kraje, spojované především s Rathovým jménem, rozhodl trestní senát předsedkyně Ivy Říhové o vině také v případě všech spoluobžalovaných. Od počátku vesměs trvají na své nevině, a tak je podání odvolání samozřejmostí. Odvolání zvažuje i státní zástupce Jiří Pražák, byť netají spokojenost s tím, že soud mu dal za pravdu v tom, že rozhodlo o vině všech obžalovaných. Proti návrhům, které on přednesl ve své závěrečné řeči, však uložil tresty mírnější.

Celkově jde o osm lidí a devět firem. Vedle Ratha nechybí ani další klíčové osoby známé z projednávání první větve případu, které měly čachry organizovat: Petr Kott a jeho nynější manželka Kateřina, jež ještě s příjmením Pancová bývala ředitelkou krajské nemocnice v Kladně a měla vliv i na dění v dalších oblastních nemocnicích Středočeského kraje. Ti dostali rovněž osmileté tresty – místo původních šestiletých. Každý z nich by také měl zaplatit po 20 milionech korun. Po 15 milionech, vyměřených v rámci první větve případu, již Kottovi uhradili. Každému by tedy zbývalo doplatit po pěti milionech. Stejně jako Rath, i oni dostali rovněž zákazy činnosti.

V řadách souzených společností sice převažují dodavatelé zdravotnického vybavení, nicméně pozornost budí především stavební gigant Metrostav – a požadavek žalobce Pražáka, aby soud této společnosti zakázal pracovat na veřejných zakázkách. To zástupci firmy označili za likvidační; veřejné zakázky mají na podnikání firmy významný podíl. Senát Říhové nicméně státnímu zástupci vyhověl, byť nikoli v jím požadovaném rozsahu deseti roků: společnosti vedle desetimilionové pokuty nepravomocně vyměřil rovněž tříletý distanc týkající se účasti ve výběrových řízeních a veřejných zakázek.

Nepravomocné rozhodnutí trestního senátu krajského soudu týkající se manažerů firem hovoří o nižších trestech odnětí svobody i o peněžitých trestech. Generálnímu řediteli Metrostavu Pavlu Pilátovi vyměřil soud podmínku (tři roky se čtyřletou zkušební dobou) a zákaz činnosti v trvání čtyř roků. Náměstek ředitele pro obchod Jiří Anděl však dostal pět let natvrdo.

Zakázky pro nemocnice i záchranku

V druhé větvi se jedná především o manipulace se zakázkami Středočeského kraje ve vztahu k pracím v oblastních nemocnicích. Konkrétně se jednalo o rekonstrukci pavilonu v Kolíně, novostavbu v Mladé Boleslavi a významnou přestavbu v Kladně. Jak v obžalobě, tak ve verdiktu hovořícím o vině však figuruje také zakázka na nákup sanitek pro krajskou záchrannou službu. Čachry umožňující za finanční pozornost zadávat zakázky předem vybraným dodavatelům se podle zjištění kriminalistů, s nímž se následně ztotožnily státní zastupitelství i krajský soud, měly odehrávat na přelomu let 2011 a 2012.

Policisté dospěli k závěru, že příjemci úplatků chtěli do vlastní kapsy přes šedesát milionů korun – z požadované částky však získali jen zlomek: 3,34 milionu. Vyplácení dalších úplatků zabránilo zadržení hlavních aktérů kauzy policií. Když spadla klec, šlo o dnes již legendární zatčení Ratha před domem Kottových s krabicí na víno obsahující peníze v řádu milionů korun; s onou známou „sedmičkou“ v bankovkách.

Zatímco o Kottových lze říci, že podle policie, žalobce a soudu byli mozkem i rukama korupční kauzy, úlohou hejtmana Ratha bylo zajistit bezproblémové schvalování v orgánech kraje všeho v té podobě, jak bylo domluveno a předem zaplaceno. To nicméně Rath odmítá; trvá na tom, že výběrová řízení neovlivňoval, o úplatky si neříkal a ani je nepřijímal – a rovněž nikoho nepřesvědčoval k tomu, by cinknuté zakázky posvětil svým souhlasem. Také Kott prohlásil, že se necítí vinen „ve smyslu obžaloby“. Vinu a účast na korupčních čachrech ostatně z obžalovaných nepřipustil nikdo.

V souvislosti s aktuálním verdiktem již Rathův obhájce Adam Černý hovoří o „jedenáctiletém trestu“. Připočítává i tři roky pobytu ve vězení, jež soud stanovil jako náhradu pro případ nezaplacení určených 18 milionů korun. Takovou částku prý klient stěží může splatit; jestliže zhruba odpovídá hodnotě veškerého jeho majetku. Černý trest považuje za „likvidační“ – a vidí ho i jako nepřiměřený vzhledem k výši vyčíslené škody.

Hlavní líčení se táhlo přes rok

O složitosti případu vypovídá nejen délka soudního projednávání – druhou větev kauzy otevřel středočeský krajský soud již před rokem, 15. ledna 2019 – ale i doba, kterou zabralo čtení rozsudku. Jen rozhodnutí o vině a uložených trestech soudkyně Říhová předčítala téměř celé dopoledne. Teprve po obědě pak došlo na odůvodnění rozsudku ve vztahu k jednotlivým obžalovaným.