Tak včera rozhodl kladenský soud v případu dvou myslivců, Tomáše Jelena a Josefa Macáka, sedících na lavici obžalovaných. Oběma ale udělil pouze podmíněný trest.


Rozsudek však není ještě pravomocný. Oba muži si ponechali lhůtu na případné odvolání. Státní zástupce nimrody viní z nedovoleného nakládání s chráněnými živočichy. Jeden z nich se navíc podle obžaloby dopouštěl pytláctví, druhý nedovoleného ozbrojování.

Policisté u nich loni v listopadu při domovní prohlídce nalezli 110 vypreparovaných, někdy i kriticky ohrožených, živočichů.

Soud vyslechl řadu svědků, včetně preparátorů, kteří pro muže zvířata upravovali. Zazněly také policejní odposlechy a byla vypracována řada znaleckých posudků.

Myslivci zabíjeli vytipované druhy převážně ptáků legálně drženými zbraněmi. Navzájem si radili, jak nejlépe zvíře usmrtit, aby bylo dobře zachované pro následnou preparaci.

Za uvedené skutky byli odsouzeni k podmínkám v délce 1,5 a 2,5 roku. Jak uvedl soudce Ladislav Koudelka, navíc jim byly zabaveny vycpaniny i legálně držené lovecké pušky. „Také byli potrestáni zákazem činnosti, výkonu práva myslivosti i držení a nošení zbraně,“ vyjmenoval Koudelka.

Státní zástupkyně Nina Brozová byla s verdiktem spokojena, ačkoli způsobená škoda byla vyčíslena na 250 tisíc korun. Jedná se ale jen
o odhad. „Tato částka neodpovídá faktické hodnotě poškození životního prostředí,“ poznamenala státní zástupkyně.

Josef Macák po vynesení rozsudku odmítl, že by zvířata zabíjel. Prý mu je nosili známí a přátelé. „Lovil jsem jen to, co ze zákona mohu. Chyba je hlavně v legislativě, jelikož nikdo z myslivců ani veřejnosti neví, kteří živočichové mají být registrováni. Kdybych to věděl, požádal bych na životním prostředí o registraci a legální preparaci,“ hájil se.

Soudce Koudelka se domnívá, že se obžalovaní pravděpodobně proti jeho rozhodnutí odvolají. „Pokud by však rozsudek nabyl právní moci, vlastníkem zabavených věcí se stane stát,“ doplnil.