Měla by se stát arbitrem ve sporu vedení Vězeňské služby ČR a Vrchního státního zastupitelství v Praze kolem pobytu někdejšího hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha za mřížemi Vazební věznice Teplice. Ten je mediálně známý především jako handrkování o užívání pohodlnější zdravotní matrace a nošení vlastních kalhot na aktivity v rámci činnosti výtvarného kroužku.

Benešová vyhodnotí informace 

Podmínky Rathova věznění ministryně prověří v souvislosti s tím, že se vedení dozorců a žalobců navzájem osočují z nestandardního jednání a zcela nepatřičného zájmu o odsouzeného Ratha, který si odpykává trest za podíl na korupčních manipulacích se zakázkou na rekonstrukci zámku v Buštěhradu; nakonec neuskutečněnou.

V řádu týdnů, a možná dokonce i dnů, by ministryně měla vyhodnotit informace, které v souvislosti s Rathovým pobytem za mřížemi dostala od pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové (jež svá stanoviska podle mluvčího ministerstva Vladimíra Řepky dodala písemně) a generálního ředitele vězeňské služby Petra Dohnala (ten ministryni informoval v rámci pravidelné páteční porady vedení). Jejich pohledy – jak alespoň naznačují mediální vyjádření obou aktérů sporu z uplynulých dnů – jsou zcela protichůdné.

Dohnalovy informace jsou údajně nepřesné

Bradáčová mimo jiné uvedla, že Dohnalovy informace jsou zcela nepřesné. Reagovala tak na jeho kritiku postupu státního zastupitelství, jež se údajně nepatřičně vměšovalo do rozhodování o pracovním zařazení tohoto odsouzeného (což přísluší výhradně vězeňské službě). Vedení věznice prý uvažovalo o tom, že by s Rathovou pomocí mohlo řešit dlouhodobý nedostatek vězeňských lékařů (jeho vzdělání i obsáhlé zkušenosti v tomto oboru jsou nepopiratelné), avšak údajně dostalo pokyn, že takový postup je nepřijatelný.

Byla to však právě Bradáčová, kdo veřejnou debatu o pobytu Ratha za mřížemi otevřel. První lednovou neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce hovořila o pochybeních – byť bez jakýchkoli detailů – a právě v té souvislosti se pak začaly přetřásat neoprávněně nošené džíny místo vězeňského mundúru (podle Dohnalových slov je odsouzený používal proto, aby na výtvarném kroužku neumazal erární oblečení) a okolnosti, za kterých ředitel věznice Rathovi povolil zdravotní matraci.

K tomu vyjádření vězeňské služby, jež odmítá jakékoli prominentní zacházení, uvádí, že ředitel věznice takto jednal s ohledem na zprávu Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) pro vládu České republiky z července loňského roku a dalších institucí, které upozorňovaly na nevhodné podmínky výkonu trestu z hlediska zajištění zdravotní péče.

„Ředitel věznice, který je oprávněn v těchto věcech rozhodovat, takto učinil v dobré víře z preventivních, zdravotních a humánních důvodů, do doby komplexního posouzení a vyhodnocení zdravotního stavu lékařem vazební věznice, aby se vlivem případné prodlevy zdravotní stav odsouzeného nezhoršoval,“ konstatuje.

Vyšší stupeň zabezpečení věznice? 

Probírá se také úroveň zabezpečení věznice, jež byla v říjnu, kdy tam Rath nastoupil, na nižším stupni, než požadovalo rozhodnutí o jeho trestu. To se mezitím změnilo – a vězeňská služba se hájí tím, že je běžné, kdy se konkrétním odsouzeným vyšší stupeň zabezpečení simuluje. K přeřazení Ratha do jiné věznice prý nebyl důvod, jestliže v Teplicích čeká na rozhodování teplického soudu; ten má řešit právě jeho stížnost na úroveň zabezpečení věznice, do níž byl zařazen.