Dlouholeté spory provázené emocemi i zvraty dospěly do fáze, kdy Josef Monsport požaduje zaplacení 22 milionů korun jako tříleté nájemné za pozemky (pod domy i v jejich okolí). Aktuální jednání se týká takzvaného bezdůvodného obohacení ve výši jednoho milionu korun; debaty o zbývajících 21 milionech mají začít v srpnu.

S návrhem na smír soudce Zdeněk Blažek v pondělí nepochodil. Svatopluk se smírčím řízení souhlasí, avšak protistrana je proti. S tím, že družstvo mělo dost času podniknout k řešení situace nějaké kroky – což se nestalo. Družstvo naopak trvá na tom, že žádalo o setkání se zástupci věřitelského výboru: opakovaně a neúspěšně. Odmítá také další Monsportovy argumenty; tvrdí například, že žalobou zmiňované zahrady obyvatelé domů nevyužívají.

V rámci kauzy „domů po H-Systemu“, do níž schválením podpory na právní služby pro družstvo Svatopluk v minulosti vstoupil i Středočeský kraj, také pracují znalci na ocenění nemovitostí, které by jejich obyvatelům měly být konkursním správcem nabídnuty k odkoupení. Cílem je získat v rámci konkursu peníze na alespoň částečné odškodnění bývalých klientů H-Systemu, kteří v devadesátých letech minulého století chtěli levně získat bydlení v okolí Prahy – a o své vklady přišli. V minulosti byla dokonce hře varianta nuceného vyklizení domů a jejich prodeje v dražbě.