„Nejdůležitějším bodem besedy byly informace o podvodnících, kteří se snaží využít důvěřivosti a neopatrnosti občanů právě starších ročníků a mnohdy je okradou o celoživotní finanční úspory,“ uvedla mluvčí policie Jana Šteinerová.

Podvodníci se zpravidla představí jako zástupci zásilkových obchodů, loterií, pracovníci různých firem přinášející přeplatky, nebo přijdou provádět odečty či kontroly vodoměrů, plynoměrů a elektroměrů, v neposlední řadě se může jednat i o podomní prodejce. Výsledkem jejich jednání je snaha oloupit důvěřivou osobu v nestřeženém okamžiku o peníze nebo cenné věci. „Objevují se i případy, kdy se podvodník snaží vniknout do bytu pod záminkou údajné dopravní nehody, přepadení nebo zdravotních problémů a žádá o sklenici vody,“ poznamenala mluvčí.

V další části besedy policisté odpovídali na dotazy seniorů a rozdali jim informační letáky. (rob)