Odsouzeni byli celkem dva zkušební komisaři a dva instruktoři autoškol. Jeden z komisařů za zneužití pravomoci úřední osoby a druhý komisař navíc za přijetí úplatku. Ten má strávit za mřížemi ve věznici s ostrahou tři a půl roku. Další tři obvinění odešli od soudu s podmínkou. Rozsudek zatím není pravomocný. Odsouzení, stejně jako státní zástupce, si ponechali lhůtu na případné odvolání.

Obžaloba od počátku vycházela z důkazních materiálů, kde nechyběly odposlechy a kamerové záznamy. Řidičáky, které desítky žáků autoškol získaly v Kladně tímto způsobem, jsou dodnes platné. Zarážející je přitom fakt, že nejméně jeden z držitelů řidičského oprávnění je negramotný.

„Kauza je citlivá v tom, v jakém terénu jsme se pohybovali. Řidičské průkazy, které lidé získávají, by si měli zasloužit za to, co předvedou a nikoli za to, co za ně udělá někdo jiný. Je to velice citlivé a rizikové počínání řízení motorového vozidla, což vidíme na silnicích každý den. Proto jsme i úměrně tomu museli k věci přistupovat,“ řekl kladenský soudce Petr Sedlařík, který celý případ označil jako vysoce společensky škodlivý. „Osoby, které získávají řidičské oprávnění, musí prokázat, že jsou schopny vůbec reagovat na základní prvky, které spočívají v tom, že porozumí situacím, jaké jsou denně v dopravním provozu. Je zde potřeba okamžitého rozhodování a rychlých reakcí. A pokud si někdo nedokáže přečíst ani dodatkovou tabulku, tak tento prvek chybí,“ upozornil soudce na nebezpečí.

Mladší ze dvou komisařů, který byl odsouzen i za braní úplatků, byl poslán za mříže na 3,5 roku do věznice s ostrahou. Uložen mu byl i peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun se zákazem činnosti na dobu 4,5 roku. Druhý z komisařů, kterému soud braní úplatků neprokázal, odešel od soudu s pětadvacetiměsíčním trestem s podmíněným odkladem na dobu tří let. Zaplatit musí 25 tisíc korun a svoji činnost nesmí vykonávat 3, 5 roku.

Nejstarší z kladenských instruktorů, který už je ve vysokém seniorském věku, byl odsouzen na 20 měsíců s odkladem na dobu tří let. Zaplatí 20 tisíc korun se a činnost nesmí vykonávat 4,5 roku.

Druhý z instruktorů odešel s trestem 2 roky a šest měsíců rovněž s odkladem na 3 roky a šest měsíců. Peněžitý trest je v jeho případě 45 tisíc korun. Svoji činnost nesmí vykonávat 4,5 roku.

Třetí z instruktorů byl odsouzen už zjara. Soud mu vyměřil dva roky odnětí svobody s tříletým podmíněným odkladem a zákazem činnosti na tři roky.

Ve čtvrtek byli u soudu přítomni pouze dva ze čtveřice souzených mužů, a to starší ze dvojice zkušebních komisařů a mladší z dvojice instruktorů autoškol. Oba se ke svým činům doznali, káli se a projevili svoji lítost.