Když se po nějaké době vrátil a zjistil, že strážníci městské policie nasadili automobilu botičku, vymyslel si plán. Na lince 156 požádal o sejmutí zábrany a začal jednat.

Dodatkovou tabulku o přesném vymezení pod dopravní značkou označující parkoviště jednoduše přelepil papírem. Snažil se tak vzbudit dojem, že žádná cedule pod značkou není a že prakticky parkuje správně. Výtvor si pro jistotu také vyfotografoval.

Mužovo jednání však neuniklo městskému kamerovému systému, a tak si pětatřicetiletý výtečník k přestupku stání na nedovoleném místě, připsal i úmyslné zakrytí místního dopravního značení. Nezbylo mu tedy nic jiného, než vše uvést do původního stavu.