Jízda na červenou, zdvižený prostředníček, problikávání, jízda v těsném závěsu či nebezpečné předjíždění. To je jen stručný výčet nejčastějších projevů agrese za volantem. Setkal se s ní skoro každý člověk, a to bez ohledu na to, zda řídil osobní či nákladní auto, motorku, jel na kole či šel.

Fakt potvrzuje i průzkum České asociace pojišťoven. Pouze deset procent respondentů sdělilo, že se s agresivitou na silnici ještě nesetkalo. „Negativní emoce se snadno šíří a agresivita tak spouští řetězovou reakci, která zvyšuje riziko vážných nehod,“ připomněl ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Jen v loňském roce evidovali policisté celkem 98 461 dopravních nehod, při kterých zemřelo 454 lidí. Zhruba polovinu obětí tvořili řidiči osobních aut a jejich spolujezdci, dále chodci a a řidiči motocyklů a cyklisté. Podle dopravních expertů se agrese podílí každoročně až na 40 procentech tragických nehod, které zaviní právě řidiči osobních automobilů.

„Agrese na silnicích je velmi obecný pojem. Jako dopravní policisté se však v terénu téměř neustále setkáváme s jejími konkrétními projevy, kterými jsou rychlá jízda, riskantní předjíždění či vědomé nerespektování pravidel silničního provozu. Na počátku sledu událostí s tragickým koncem nemusí být jen velký vztek, ale i zdánlivě nevinné rozzlobené gestikulování nebo netrpělivé troubení,“ upozornil ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Mnozí šoféři podlehnou agresorovi a přijmou jeho „hru“. Podle průzkumu České asociace pojišťoven se nechá vyprovokovat sedm z deseti řidičů. „Automobil bohužel dává řidičům podobný pocit anonymity jako virtuální prostředí. Někteří řidiči mají falešnou představu, že musí vychovávat nebo trestat ostatní řidiče za jejich chování. Přitom jedna negativní akce většinou vyvolá další reakci,“ podotkl vedoucí BESIP Tomáš Neřold.

Hlavně nereagovat

Pomoci zvládnout atak agresora a nenechat se vyprovokovat má kampaň Platformy Vize 0 s názvem Řitiči neboli Nenechte se rozladit. Cílí hlavně na řidiče středního věku a také začátečníky. Právě oni často stres vyvolaný pirátem silnic nezvládnou. Jedná se o kampaň s pozitivním přístupem a vtipem jako nástrojem řešení nepříjemných situací na silnici.

Agresivní chování přímo souvisí s tím, jací jsme, ale také s tím, co zažíváme, ať na silnici, či jinde. Naše typická reakce na agresi je typicky opět agrese. Na silnicích ale takové možné oplácení či školení druhých může končit tragicky. To nikdo nechce. Vzpomeňme si na to a zkusme naší naštvanost nepřenášet na silnici,“ nabádá ředitel Divize dopravních technologií a lidského faktoru Centra dopravního výzkumu Pavel Řezáč.

Atlas Řitičů

Lepič
Světlomety na zadku, pro lepiče v pořádku.
Charakteristika: vysoká přilnavost, dojíždivost, nechá se unášet, nechce se pustit!

Závodník
Závodník svou rychlostí, přidělává starosti.
Charakteristika: soutěživost, netrpělivost, šťastný sběratel pokut, řítí se hlava nehlava!

Šnek
Šnek se plazí silnicí, za ním všichni brzdící.
Charakteristika: vleeečee see, kochá se, sváteční řidič, bojí se zrychlit!

Vybrždovač
Vybržďovač ten má vlohy, na brzdu dá obě nohy.
Charakteristika: tip v noze, výbušnost, světelná show, pozor, zašlapuje!

Myškař
Myškař, ten rád kličkuje, nervozitu vzbuzuje.
Charakteristika: zbrklost, cukání volantem, pomatenost, mění náhle pruhy!

Jak se nenechat rozladit
1. Řekni si básničku – řitiči, řitiči, jeď už prosím do někam. Rozladit se nenechám!
2. Nenech se nakazit – agresivita je nakažlivá a nebezpečná.
3. Zasměj se – Přeměň vztek v humor.
4. Přepočítej – Aby tvá nálada nešla kvůli řitičovi od desíti k pěti, můžeš si napočítat od pěti do jedné.
5. Zaklej - Když už to prostě nejde jinak, upusť páru skrze slova.

Nejčastější projevy agrese
• překračování rychlostních limitů
• nedodržování bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucích vozidel
• kličkování v jízdních pruzích
• problikávání „překážejících“ řidičů
• předjíždění v nepřehledných místech
• gestikulace vůči ostatním

zdroj: Platforma Vize 0, ritici.cz

Unikátní kampaň je založená na formě hry a kreativitě řidičů. Právě oni vytvářejí seznam „řitičů“, tedy pirátů silnic.

„Kampaň prezentuje projevy agrese skrze karikatury Lepiče, Myškaře, Vybržďovače a dalších. Pomáhá tak účastníkům silničního provozu rozpoznat a pojmenovat agresivní řidiče, nenechat se vyprovokovat a s humorem situaci zvládnout třeba říkankou nebo vtipnou narážkou,“ upřesnil předseda expertní rady Platformy Vize 0 Roman Budský.

Vytvořit profil nového piráta je možné na webové adrese ritici.cz. U karikatur jsou popsány charakterové rysy řitiče, včetně rýmovačky. Tu si lze přehrát i v audio verzi. Hlas projektu propůjčil herec Petr Čtvrtníček. Stejně tak je možné zaslat grafický návrh.

Cílem kampaně není jen naučit řidiče nenechat se vyprovokovat a chovat se na silnici podle pravidel, ale zároveň usilovat o změnu legislativy. Současné české zákony totiž pojem „agresivní řidič“ neznají. Potrestat tak piráty silnic je velmi složité. Sanace následků dopravních nehod a s ním spojené finanční plnění je přitom mechanismus, který není schopen vyčíslit lidský rozměr dopadů nehody v případě, že dojde ke zranění či úmrtí.

„Agresivita za volantem je prokazatelně významným faktorem nehodovosti a proto jsme se rozhodli se na ni soustředit. Jak na poli prevence, tak na úrovni legislativy,” dodal ředitel Nadace Kooperativy Milan Medek.

Jakým pokutám čelí řidiči v evropských zemích za agresivní způsob jízdy?

Dánsko
Za agresivní jízdu, při níž dojde k usmrcení člověka, jsou tresty zpřísněné o 150 procent. Je bezpodmínečně odebírán řidičský průkaz na dobu minimálně tři roky. A řidič se musí připravit na pokutu nejméně 880 eur, což je v přepočtu cirka 22 tisíc korun. Dánští policisté pak i nekompromisně zabavují vozidlo, a to bez ohledu na to, komu patří.

Nizozemsko
Snahou je postavit agresora do čtyř měsíců před soud a zabránit tomu, aby byl dotyčnému vrácen řidičský průkaz před soudním jednáním. Pevně stanovené pokuty nejsou, ovšem zpravidla jsou vyšší než v běžných případech.

Srbsko
Srbové považují agresivní řízení za nejzávažnější přestupek definovaný zákonem o bezpečnosti silničního provozu. Sankce za jeho porušení je odnětí svobody na 30 až 60 dnů, pokuta až 1200 euro (v přepočtu zhruba 30 tisíc korun) a zákaz řízení minimálně na devět měsíců.

Maďarsko
Kromě zákazu řízení motorových vozidel a pokuty může být uložen i trest až pět let vězení v případě způsobení těžké újmy na zdraví. Až osm let může za mřížemi strávit řidič, který agresivní jízdou způsobí trvalé tělesné postižení nebo vážné poškození zdraví. Pokud při nehodě způsobené agresivní jízdou zemře člověk, pak se sazba nepodmíněného trestu pohybuje v rozmezí pěti až deseti let. O pět let více může vyfasovat řidič, pokud při nehodě zemře více než jeden člověk.

Chorvatsko
Trestem jsou až 3 roky odnětí svobody spolu s pokutami za přestupek či přestupky doprovázené agresivním řízením. V závislosti na přestupcích, ke kterým došlo během agresivního řízení nebo chování, může být odebrán řidičský průkaz. Na jak dlouho závisí na počtu nasbíraných trestných bodů.

zdroj: Platforma Vize 0