Specifikem školy je vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Ve škole jsou kromě běžných tříd, zřízeny i třídy, kde se vzdělávají žáci s různými handicapy. Z tohoto důvodu byla škola v roce 2017 bezbariérově upravena. V letošním roce navíc škola otevřela také logopedickou třídu. Dále je ve škole zřízena přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky, která je každoročně plně obsazena.

Součástí školy je Speciálně pedagogické centrum, které poskytuje poradenské služby klientům převážně s mentálním a tělesným postižením nejen z Kladenska. Škola podporuje inkluzivní vzdělávání. Učitelský sbor tvoří převážně speciální pedagogové, kteří poskytují žákům individuální přístup. Vzhledem k odbornosti a zkušenostem pedagogů působí od roku 2016 při škole Centrum kolegiální podpory pro Středočeský kraj, které vytváří prostor pro sdílení zkušeností s ostatními učiteli základních škol.

close První třída spolu s učitelkou Sylvou Eitlerovou. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in

První třída spolu s učitelkou Sylvou Eitlerovou.

close Logopedická třída pod vedením učitelky Reginy Kujové. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in

Logopedická třída pod vedením učitelky Reginy Kujové.

V tištěném vydání Kladenského deníku ve středu 30. října 2019 představíme děti ze ZŠ SLATINA.