Děti jsou proto velmi brzy vedeny k samostatnosti a vzájemnému respektu odlišností, navíc se mohou učit od sebe navzájem. Kromě toho se škola snaží o společně strávený čas všech ročníků i mateřské školy v rámci projektových dnů, čtení školáků ve školce, společných výletů a školv přírodě. Prioritou školy v práci s dětmi je spolupráce s jejich rodinou.

„Snažíme se o otevřený přístup nejen k žákům, ale i jejich rodičům. Rodiče si proto mohou domlouvat s učiteli individuální schůzky, třídní schůzky jsou také většinou řešeny formou individuálních konzultací ve trojici: rodič, žák a učitel, takže i dítě se může vyjádřit ke svému vzdělávání a učí se vlastnímu sebehodnocení,“ uvádí škola.

ZŠ Pod Budčí je vhodná pro všechny malé, větší i největší pro všechny, kteří se chtějí učit spoluprací, jeden od druhého pro všechny, chtějí se vzdělávat v klidu a bezpečí rodinného prostředí pro všechny, chtějí dobře zvládnout přestup do škol vyššího stupně a beze strachu vykročit do světa.

close První třída spolu s učitelkou Katarínou Brunegrafovou a asistentkou pedagoga Lenkou Navrátilovou. Foto: Jan Brabec info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in

První třída spolu s učitelkou Katarínou Brunegrafovou a asistentkou pedagoga Lenkou Navrátilovou. Foto: Deník / Jan Brabec 

close První třída Základní školy Pod Budčí. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in

close První třída Základní školy Pod Budčí. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in

close První třída Základní školy Pod Budčí. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in

close První třída Základní školy Pod Budčí. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in

close První třída Základní školy Pod Budčí. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in

close První třída Základní školy Pod Budčí. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in


V tištěném vydání Kladenského deníku ve středu 8. ledna představíme děti ze ZŠ BRANDÝSEK.