Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Česká škola, ve kterém škola klade důraz na rozvoj mateřského jazyka, čtení s porozuměním, komunikaci, slovní zásobu, samostatnost a rozvoj klíčových kompetencí.

Na škole ve Velké Dobré je vyučován anglický jazyk již od 1. ročníku. Každý školní rok probíhá tematicky zaměřený projekt Rok zvířete, Rok pohádek, Rok putujeme po Evropě, Cestování časem a Tajemný Vesmír. Tyto projekty se pravidelně opakují po pěti letech.

Malý počet žáků ve třídách umožňuje učitelům individuální přístup ke každému dítěti, což zajišťuje vysokou efektivitu výuky. Spojení ročníků vede k rozvoji sociálních dovedností, k pochopení při vzájemném respektování potřeb určité věkové skupiny, vzájemnému opakování učiva.

Moderní pomůcky a využití počítačů při výuce obohacují a zkvalitňují celou výuku. Žákům je k dispozici 8 počítačů, z toho je 8 připojeno k internetu, a tři interaktivní tabule. Všem dětem je ve škole věnován prostor k rozvíjení své osobnosti, talentovaným i se specifickými poruchami. Děti se zde učí beze spěchu a bez stresů.

close První třída pod vedením učitelky Hany Jelínkové. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in

První třída pod vedením učitelky Hany Jelínkové.

close První třída pod vedením učitelky Hany Jelínkové. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in

close První třída pod vedením učitelky Hany Jelínkové. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in

close První třída pod vedením učitelky Hany Jelínkové. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in

close První třída pod vedením učitelky Hany Jelínkové. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in

close První třída pod vedením učitelky Hany Jelínkové. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in
close První třída pod vedením učitelky Hany Jelínkové. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in

close První třída pod vedením učitelky Hany Jelínkové. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in
close První třída pod vedením učitelky Hany Jelínkové. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_inVe středu 13. listopadu představíme v tištěném vydání Kladenského deníku děti z 8. ZŠ Vodárenská 2116, KLADNO.