Ve všech třídách je malý počet žáků, což umožňuje učitelům individuálnímu přístupu ke každému dítěti a je tak zajištěna vysoká efektivita výuky. Na některé předměty jsou ročníky spojovány. Spojení ročníků vede k rozvoji sociálních dovedností, k vzájemnému opakování a prohlubování učiva. Kromě klasické výuky ve škole navštěvují žáci školy kulturní i historické památky, jezdí do Planetária, do divadel,muzeí, galerií, připravují články do místních novin, vystavují v prostorách OÚ, pořádají vánoční besídku, čarodějnice, zahradní slavnost nebo třeba projektové dny. Dětem je nabízena spousta zájmových kroužků.

close První třída spolu s třídní učitelkou Evou Vostřákovou. info Zdroj: Deník / Jan Brabec zoom_in

První třída spolu s třídní učitelkou Evou Vostřákovou.