„Po neúspěšném pokusu uzavřít výhodnou smlouvu o použití areálu, kde paradoxním problémem bylo uzavření prostoru, který obec nevlastní, jsme se rozhodli od nájemní smlouvy po roce jejího trvání odstoupit,“ uvedla místostarostka Eva Scheinerová.

Vojenský lesní úřad uložil obci Horní Bezděkov dne 25. dubna tohoto roku odstranit vnější a první vnitřní oplocení bývalého vojenského objektu Studánka.

„Obec odstraňuje symbolické zbytky oplocení, které bylo zřízeno ze zvláštních účelů obrany státu a nemá již žádné opodstatnění. Je v rozporu s lesním zákonem,“ upřesnila Scheinerová.

V současnosti je likvidováno drátěné pletivo. V příštím roce by mělo být zahájeno konečné odstranění sloupců oplocení.

Obec má v úmyslu zanechat v původním stavu pouze druhé vnitřní elektrické ohrazení, které obklopuje budovy s vojenským bunkrem. „Chceme ponechat tento majetek dalším generacím a poukázat na historickou cenu vojenského elektrického oplocení,“ zdůraznila Scheinerová.

„Příští rok bude pro naši obec ve znamení hledání dalších možných alternativ využítí objektu bývalého vojenského areálu,“ uvedla místostarostka. „Nechceme už ale, aby si objekt kdokoliv, pokud nebude mít například zákonné odůvodnění, oplocoval,“ doplnila. Objekt je již volně přístupný a dvě první brány zrušeny.