Když k vám přijde oběť domácího násilí, co s ní v prvním momentu řešíte?

Petra Cinková: Záleží na stavu klienta nebo klientky. Nejprve zjišťujeme, jak se cítí, zda potřebuje krizovou intervenci. Jestliže se oběť cítí ohrožena, doporučujeme jí kontaktovat policii. Můžeme poskytnout psychologickou, právní i sociální pomoc. Ale v každém případě respektujeme její přání a zaručujeme anonymitu.   Nabízíme především pocit bezpečí a dlouhodobou pomoc.

Z jaký sociálních vrstev pocházejí oběti?
Jana Petráková: Úplně ze všech, domácí násilí je nezávislé na sociálním postavení.

Jaký druh domácího násilí se vyskytuje nejčastěji?
Petra Cinková: Jednoznačně převažuje fyzické násilí. Měli jsme i případy kvalifikované jako pokus o vraždu.

Po jak dlouhé době se oběti odhodlávají domácí násilí hlásit?
Jana Petráková: Drtivá většina po letech, třeba i po pěti, deseti i více. Pro laika je  nepochopitelné,  jak může oběť tak dlouho setrvávat v takové situaci.

Kolik případů jste zde řešili v minulém roce?
Petra Cinková: Pomáhali jsme ve 373 případech, policií bylo vykázáno 68 osob. Podíl klientů z Kladenska je 51 procent.

Jaký je postup, jestliže chci násilníka nechat vykázat?
Jana Petráková: Institut vykázání může nařídit pouze Policie České republiky, příslušníci městské policie ani my takovou pravomoc nemáme. Po přivolání na místo činu mohou násilnou osobu  vykázat na deset dní. Do 24 hodin předávají informace k nám a my se do 48 hodin obrátíme na oběť, zda má zájem o naši pomoc.

Co když je násilí přítomno dítě?
Jana Petráková: Policie zapíše do protokolu, zda je nezletilý zahrnutý do případu nebo ne. Záleží na oběti, zda svolí k předání dítěte k psychologické pomoci. V případech,  kdy jsou děti podle protokolu ohrožené domácím násilím, potom spolupracujeme s Odborem  sociální a právní ochrany dětí.


Poskytujete i speciální služby, například byt s utajenou adresou nebo terénní službu. Jak hojně je klienti využívají?
Petra Cinková: Dva byty s utajenou adresou jsou využívány téměř neustále. Nestává se, že by byly volné. Krizové lůžko, což je přespání na jednu noc, bylo využito asi jen jednou. Terénní služba neznamená, že bychom jezdili za klienty domů, ale domluvíme se třeba na místním úřadě nebo služebně Policie ČR, aby nám poskytli místnost. Tuto službu využívají například senioři. Také nabízíme doprovod sociálního pracovníka třeba u soudu či výslechu.

Chodí si k vám pro pomoc i senioři nebo muži?
Petra Cinková: Muži tvoří asi tři  až pět procent klientely. Četnost návštěv seniorů narůstá, nyní je asi 25 procent z celkového počtu. Ale v tomto čísle se odráží i stoupající odhodlanost lidí násilí hlásit.

Přibývá domácího násilí celkově?
Petra Cinková: Tlak na lidi je v současné době stále vyšší, takže ano, je i více případů.  

Projevuje se v tom i třeba ekonomická krize?
Petra Cinková: Do určité míry ano. Na jednu stranu se zvyšuje stres a na druhou se i ještě hůře od partnera odchází kvůli materiálnímu zabezpečení a společným finančním závazkům.

Jak dlouho trvá obnovení sebedůvěry oběti domácího násilí?
Jana Petráková: Aby došlo ke změně  navyklých vzorců chování, potřebujeme minimálně s klientkou rok spolupracovat.

Můžete uvést nějaký příběh s dobrým koncem?
Petra Cinková: Mladá dívka s malým dítětem vyhledala naši pomoc s tím, že ji přítel se závislostí týrá psychicky, fyzicky i sexuálně. Tehdy spolu žili přes pět let. Odhodlala se přijít k nám, dát ho k soudu, půl roku bydlela v utajeném bytě. Dokázala si najít práci a nyní už má i nový vztah.