Počet adopcí
V minulém roce bylo ve Středočeském kraji přijato celkem devadesát osm žádostí o adopci a k osvojení bylo nahlášeno čtyřicet jedna dětí. „Všechny byly nakonec umístěny do náhradních rodin,“ řekla ředitelka. Děti jsou v drtivé míře adoptovány ve věku do tří měsíců. V devadesáti osmi procentech se všechny dostávají do náhradní rodinné péče. Drtivá většina je adoptována, v menší míře jsou pak umístěny v pěstounské péči. „Některé děti se také navrací zpět do své biologické rodiny,“ pokračovala Gabrielová.

Odložené děti
K důvodům, které vedou matky k odložení dítěte, se ředitelka odmítla vyjádřit. „V každé společnosti byly okolnosti vedoucí k takto vážným rozhodnutím,“ pokračovala.

V případě, že je dítě odloženo rodičem, jenž ze zdravotních důvodů není schopen péče o něj, může se stát, že se do rodiny po čase navrátí. „Měli jsme tady maminku, která trpěla vážnými psychickými obtížemi,“ uvedla. „Po léčení vhodnou medikací si dítě vzala zpět. Ještě dnes ji občas vídám a v rámci možností zvládá výchovu velmi dobře,“ konstatovala.

Handicapované děti
Největším problémem současnosti jsou odložené děti s mentálním nebo zdravotním postižením. „Daří se nám je umísťovat jen pozvolným tempem,“ uvedla Gabrielová. „V současné době máme v domově jedno miminko s Downovým syndromem, druhé má těžkou sluchovou a mentální vadu,“ pokračovala. Takto znevýhodněné děti jsou ve většině případů umisťovány pouze do pěstounské péče. „Jedná se o vysokou finanční i psychickou náročnost, kterou výchova obnáší,“ tvrdila ředitelka. „Dítě vyžaduje návštěvu speciálních školských a zdravotnických zařízení. Proto je pěstounská péče s finančními příspěvky, jež náleží oběma rodičům, výhodnější než adopce,“ řekla.

Proces adopce
Pokud se manželský pár rozhodne pro adopci, musí oslovit odbor sociálních věcí Magistrátu města Kladna. V žádosti je třeba vyjádřit své představy o dítěti, vyplnit dotazník obsahující potvrzení o příjmu a majetkových poměrech rodiny. Sociální pracovnice pak provede šetření v bytě žadatelů. „Nároky nepředpokládají žádný luxus,“ uvedla ředitelka dětského domova Hana Gabrielová.

„Stačí pouze místo na jednu postel, skříňku, zapojený elektrický proud a voda,“ pokračovala. Celý spisový materiál je zaslán na Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, kde je provedeno psychologické vyšetření manželů a vydáno rozhodnutí o zařazení či nezařazení do evidence vhodných žadatelů. Pak následuje proškolení obou rodičů a nejtěžší fáze procesu, čekání.

Jak odložit dítě
Nejrozumnější variantou je dle Hany Gabrielové oznámení matky o úmyslu ponechat dítě k adopci již před samotným porodem.
V horším případě matka z porodnice ihned po porodu uteče a dítě v nemocnici zanechá. V dalších deseti dnech se dostává do našeho zařízení, kde se další dva měsíce před zahájením procesu adopce musí čekat, zda se matka o potomka nepřihlásí. Další variantou je, že ta sama neví, zda dítě chce či ne. Pak následuje půlroční lhůta, ve které matka nesmí už jevit zájem. „V takovém případě dáváme děti k adopci dokonce až i ve dvou letech,“ dodala.