Dnes před soudce Ladislava Koudelku předstoupily dvě bývalé plavčice areálu vodního světa, pětadvacetiletá Eliška Caldová a o dva roky mladší Markéta Chalupecká. Státní zástupkyně je viní z ublížení na zdraví z nedbalosti, protože nedůsledně vykonávaly dozor u dojezdů toboganu, skluzavek a dalších atrakcí a nezjistily, že cizinec se po projetí Space Bowlem neobjevil zpět na hladině. Jeho tělo bylo jinými plavčíky objeveno přibližně až za hodinu poté, kdy už byl mrtev v důsledku utonutí.

Obě obžalované svou vinu odmítají. Hrozí jim vězení šest měsíců až pět let. Mírnější variantou by při jejích případném odsouzení byl trest podmíněný nebo peněžitý. Matka utonulého, žijící v táboře pro uprchlíky v Kostelci nad Orlicí, se přihlásila s žádostí o náhradu škody ve výši 240 tisíc korun. Obhajoba se pravděpodobně bude dožadovat úplného zproštění obžaloby.

„Nemyslím, že jsme něco zanedbaly. Atrakce jsme po celou hodinu naší služby neopustily. Naší povinností nebylo obcházet je i ze zadní části,“ řekla například soudu Eliška Caldová.

„Celá atrakce je poměrně rychlá, což může některé návštěvníky překvapit. Lidé padají do bazénu po hlavě a stávalo se, že byli někdy dezorientováni. Přes dopadající vodní clonu a zčeřenou hladinu není do dopadového bazénu dobře vidět,“ uvedla mimo jiné Markéta Chalupecká.
„Bazén je hluboký tři metry a při důsledné kontrole je potřeba obcházet ho celý,“ poznamenala státní zástupkyně Marie Bezděková.

Před soudem vypovídal také vychovatel, jenž skupinu mladíků z azylového zařízení pro děti cizinců do kladenského aquaparku doprovázel. Sdělil, že po ztraceném chlapci v areálu pátral a dotazoval se na něj i zmíněných plavčic. „V jeho případě nebylo možné trestní odpovědnost vyvodit. Ukázalo se totiž, že utonulý cizinec nebyl nezletilý, jak o sobě uváděl, ale byl už ve věku pětadvaceti let. Vinu nemají ani zbývající plavčíci sledující v plavčíkárně monitory. Nemohli na nich dopad muže do vody zaznamenat,“ prohlásila státní zástupkyně.

Vzhledem k tomu, že obžaloba i obhajoba požadují vyslechnutí dalších svědků, odročil soudce Ladislav Koudelka hlavní líčení na polovinu května.
Nejedná se o první případ tragické události na Space Bowlu. O dva roky dříve zemřel na stejné atrakci jedenáctiletý chlapec z Příbramska. Cizí zavinění tehdy policie neshledala. Po loňském utonutí cizince z Konga byl Space Bowl uzavřen. Vybaven novým signalizačním zařízením byl znovu zpřístupněn počátkem letošního roku. Od té doby je zatím jeho provoz bezproblémový.