Na rozdíl od svých mladších spolužáků se třeba osmáci, zaměření na ekologii , byli podívat na exkursi ve sběrném dvoru a třídírně odpadů. Přímo ve škole pak podle získaných poznatků připravili ekologický koutek. Žáci každého ročníku vytvořili na zadané téma plakáty , které budou k vidění v přímo v budově školy.