Webové stránky Deníku tehdy o této nehodě informovaly šesti řádky textu. V životě zraněného muže však jde o celou kapitolu. Hodně obsáhlou, plnou dramatických zvratů, která stále ještě není dopsána. Už se však rýsuje, že děj směruje k příznivému konci. Nechybělo přitom mnoho, aby se životní kniha zcela zavřela.

Plyne to právě ze slov Vlasty Dolíhalové, která záchranářům napsala poděkování. A ti se o její slova podělili na sociálních sítích. Vešlo tak ve známost, že zmiňovaný pacient ze svodky dopravních nehod, jichž se onoho rána stala ve středních Čechách celá řada, se jmenuje Milan. A že jen díky zásahu těch, které pisatelka označila jako anděly bez křídel, o něm není nutné hovořit v čase minulém. „Odvedli velký kus práce. Zachránili život mému příteli, mým dětem skvělého parťáka, tátovi syna, sestře bratra, všem přátelům úžasného člověka," vypočetla paní Vlasta mezi slovy chvály.

Připomíná současně, co se po vážné nehodě dělo dál. Čtyři měsíce na lůžku. Ale už je líp, přikládá fotografii: je tady vozík – a Milan již dokonce trénuje chůzi. „Vše se obrací k lepšímu a mnohočetná poranění se hojí. Ale nehodilo by se vůbec nic. Nic by nebylo, nebýt všech úžasných andělů v červených oblecích. Díky, které jim patří, se ani nedají vyslovit,“ svěřuje se paní Vlasta ve vyznání, jemuž podobné záchranáři obdrží málokdy.

Vyšlo to; úsilí tehdy na počátku adventu mělo význam! „Vážíme si slov paní Vlasty, která nám jsou zároveň morální vzpruhou a hnacím motorem do další práce,“ reagovali záchranáři na facebooku.