„Jedná se o tříletý projekt meAngličtinazinárodní spolupráce pěti evropských škol pod vedením Aristotelovy univerzity v Soluni. Jeho cílem je zavádění metody CLIL, inovativních postupů výuky anglického jazyka ve spojitosti s jinými předměty. Jsme jedna z pěti škol v Evropě, které takové metody zavádí. V praxi to znamená, že se naukové předměty, jako je například přírodopis, ekologie, hudební výchova, občanská výchova, informatika i tělesná výchova, vyučují částečně nebo celé v angličtině,“ vysvětlila ředitelka školy Ivana Bešťáková.

Podle jejích slov je CLIL soubor učebních metod, při kterém se děti hodně aktivují. Vedou se k tomu, aby hodně mluvily v angličtině a neustále něco sami vymýšlely. Pracují ve skupinách, je to zkrátka opak tradiční výuky. Stěžejní jsou dva body. Naučit se něco nového z daného předmětu, druhým bodem pak je zopakovat anglický jazyk.

Projekt funguje už druhým rokem, přičemž loni touto dobou trávili učitelé z kladenské školy týden v Soluni, kde se s celým projektem seznamovali. Následně se sjeli také do Rumunské Cambridge school v Konstantě, v příštím roce na jaře je čeká cesta do Litvy a na podzim se o zkušenosti s touto inovativní metodou podělí v Itálii. 

„První dva dny učí učitelé z domácí školy, poslední dva dny v týdnu pak naopak zase vedou hodiny učitelé z hostujících škol. Se spřátelenými školami i učiteli jsme v kontaktu téměř neustále, konají se například lekce přes Skype. Děti jsou nadšené, je to pro ně velké oživení. Do projektu jsme naskočili z čista jasna a už nyní vidíme, jaké nese ovoce. Jsou motivovány děti i učitelé, celá škola projektem žije,“ popisuje Ivana Bešťáková. 

Týdenní pobyt zahraničních učitelů v Kladně bude zakončen sobotním seminářem, takzvaným Joint staff training seminar, který se koná v malém sále Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na Sítné. Vystoupení tam postupně od 9 do 14 hodin budou mít všechny školy, které se projektu účastní. Na seminář, který bude veden samozřejmě v anglickém jazyce, je zvaný každý, kdo se chce ohledně projektu či výuky angličtiny dozvědět něco více.

Výuka naukových předmětů v angličtině se stala na kladenské škole již denním chlebem pro žáky od čtvrtých až po osmé třídy. Na základě popularity anglického jazyka ve světě se letos škola rozhodla zavést výuku angličtiny již u dětí ze své mateřské školy.  Podobný systém, jaký funguje v případě anglického jazyka, hodlá vedení školy aplikovat v příštím roce také v němčině.