Nové atrakce pro děti na koupališti, oprava sportovní haly u Sletiště či rozšíření in-line dráhy po lesní cestě směrem k Lapáku. To jsou příklady nových projektů, které vedení města Kladno připravuje. Využít při tom chce peněz z evropských fondů původně určených na výstavbu multifunkční haly. Ta je nyní pravděpodobně definitivně odpískána.

Kladenští radní už zrušili vyhlášené výběrového řízení na zhotovitele arény. „V rámci odvolacího řízení bylo krajským úřadem zamítnuto povolení kácet stromy v pásmu plánované výstavby multifunkční haly, nemůže tedy být vydáno ani povolení na stavbu. Proto jsme soutěž zrušili,“ vysvětlil kladenský primátor Dan Jiránek. Zároveň dodal, že město společně se svou firmou Sportovní areály města Kladna tvoří nový plán revitalizace svých rozsáhlých sportovišť na Sletišti a v jeho okolí, které využívá řada obyvatel.

Mezi konkrétní uvažované akce patří například protažení in-line dráhy do lesa směrem na Lapák. „Pokusíme se s Lesy České republiky, které jsou vlastníkem pozemků, vyjednat jejich dlouhodobý pronájem, jenž by nebránil využití evropských peněz,“ sdělil primátor s tím, že důvodem tohoto kroku jsou nevyřešené církevní restituce v této části města. V úvahách je i pronájem silnice vedoucí mezi Sletištěm a aquaparkem, kde by měl být položen nový asfaltový povrch nejen pro pohyb chodců, ale i cyklistů a právě jezdců na in–line bruslích.

„Rádi bychom rovněž zvýšili kvalitu a atraktivitu služeb poskytovaných na letním koupališti u Sletiště. Chystáme například využití části areálu pro kulturní akce, například letní kino, posun beachvolejbalového hřiště tak, aby bylo využitelné i mimo koupací sezonu, instalaci nových skluzavek či trampolíny pro děti. Připravujeme i další atrakce pro nejmenší návštěvníky. Stávající tobogan by měla vystřídat multifunkční skluzavka, na níž by rodiče o svých dětech měli větší přehled. Z důvodu prodloužení sezony rovněž obnovíme projekt využití kogenerace,“ nastínil Jiránek. Ta spočívá v tom, že by stávající kotle v aquapark vystřídal kogenerační zdroj a přebytek vznikajícího tepla by byl využit k ohřevu vody ve venkovních bazénech.

Další změnou by měl být přesun sauny se zřetelem na optimální a v plné šíři poskytované wellness služby. V poslední řadě pak dokončení opravy bývalé haly Bios u zimního stadionu, kterou před časem město získalo do svého vlastnictví.