Celkem šest hrobů s pěti zachovalými kostrami a středověká keramika, přesně takový objev se v uplynulém týdnu podařil týmu šesti archeologů v Kolči na Slánsku. Sami odborníci přitom tvrdí, že rozsah nálezu překvapil i je samé. Etážovité pohřebiště, skelety a předměty tak nyní mohou vypovědět další významnou část z historie této obce, o níž jsou první zmínky datovány kolem roku 1088.

Velký objev přitom začal tak jako u mnohých dalších archeologických vykopávek, a to když se majitel domu sídlící nedaleko místního zchátralého zámku rozhodl k přístavbě. „Před započetím prací jsme vyzvali archeology k dohledu,“ uvedl vedoucí stavby.

Jako první byla podle vedoucího archeologa Milana Procházky odhalena půda, jež, zjednodušeně řečeno, odhaluje vrstvy, které je možné zařadit až do období pravěku. „V půdě jsme objevili také vrcholně středověkou keramiku a zvířecí kosti. V jedné části také máme, díky vrstvení zeminy, podezření, že tu v minulosti mohl být příkop tvrze, jež předcházela stavbě zámku,“ řekl.

Svrchní zemina sice byla odstraněna ještě za pomoci těžké techniky, ale hned poté už nastoupila jemná práce odborníků a ti se nestačili divit, koliknálezů se jim na poměrně malé ploše začalo objevovat pod rukama. „Narazili jsme na etážovité pohřebiště, kde jsme postupně odhalili šest hrobů. Jednalo se o pozůstatky pravděpodobně tří dětí a tří dospělých,“ sdělil vedoucí skupiny České společnosti archeologické.

„V jednom z hrobů jsme objevili jen rakev malých rozměrů a v ní kousky kostí. Podle toho se domníváme, že se jednalo o velmi malé dítě. V druhém byla celá kostra dítěte, odhaduji, že nižšího věku. Další byl skelet asi jedenácti, možná dvanáctiletého člověka,“ popsal Procházka.

„Podle prvotního odhadu antropologa patřila jedna z dospělých kosterženě. U té další bych si podle masivnosti kostí troufl říct, že patřila muži, a ta poslední, kterou jsme ještě nevykopali, by mohla být ženská,“ uvedl Kladenskému deníku ve čtvrtek Procházka. Vzhledem k přestavbě zámku a výstavbě kaple počátkem 18. století odhadují archeologové stáří pohřebiště právě do této doby.

Kromě skeletů bylo v hrobě muže nalezeno také několik skleněných korálků kobaltově modré barvy s bílou malbou a dva nebo tři zelené. Ty nyní zkoumá další odborník, jenž by díky nim mohl kostry blíže časově zařadit.

Při všech těchto objevech se ale nyní archeologové musejí potýkat s finančními problémy, které jejich práci zastavily. „Vzhledem k tomu, že kopeme na soukromém pozemku na základě výzvy, jsme placeni státem. Protože už jsme peníze vyčerpali, je nutné další zkoumání pozastavit do doby, než se podaří získat další finance,“ dodal vedoucí šestičlenného týmu.