Plocha s rozlohu přes jedenáct hektarů, zahrnující městské i soukromé pozemky, je nejrozsáhlejší rozvojovou plochou ve městě. V průběhu následujících dvaceti let tam nový domov najdou více než dva tisíce obyvatel.

Vítěz městem vyhlášené architektonické soutěže by měl být znám do konce tohoto roku. Podle slánského starosty Martina Hrabánka (ODS) se přihlásilo 33 společností včetně zahraničních projekčních ateliérů, pouze jedna z nich nebyla do soutěže zařazena, neboť nesplnila zadané podmínky.

„Do užšího výběru postoupilo pět subjektů, které mají za úkol do konce listopadu zpracovat své návrhy a skici. Porota, kde bude opět zastoupeno i vedení města, bude v prosinci vyhodnocovat jednotlivé návrhy, ze kterých vzejde vítěz,“ připomněl Hrabánek.

Hodnocena bude řada parametrů, například rozsah zeleně, energetická udržitelnost, parkování a další prvky, aby sídliště plnilo funkci kvalitního bydlení a nešlo pouze o developerský projekt. Podle starosty nepůjde o zástavbu rodinnými domy, ale vznikne tam typ sídlištní zástavby. Počítá se rovněž s obchody, náměstím a základní školou s kapacitou 18 tříd.

Dojde-li k zástavbě tak, jak je aktuálně plánována v celém městě v rámci veškerých developerských projektů, například Slánského mlýna, Verde v bývalé přádelně nebo rodinnou zástavbu na Hájích, město by se v následujících letech rozrostlo až o čtyři tisíce obyvatel. Aktuálně žije ve Slaném 16 tisíc obyvatel. Studie demografického vývoje přitom podle Hrabánka poukázala na to, že pokud by se město dále nerozvíjelo, začal by průměrný věk obyvatel stoupat.

Díky tomu, že Slaný uzavírá v posledních letech s developery plánovací smlouvy, daří se získávat potřebné peníze, které plynou do speciálního fondu, případně i jiná plnění. Podpořena díky tomu bude potřebná infrastruktura, zvýšena kapacita čistírny odpadních vod nebo vybudována nová školka.