Muzeum musí ustoupit veřejnému zájmu, a to mateřské škole. Doktoru Šímovi tak zbývá omezený čas na to, aby se s exponáty a knihovnou o desetitisících svazcích odstěhoval. Zatím, neznámo kam. Některé vesnice i města v okolí sice již projevily o jedinečnou sbírku zájem, ale dodnes nikdo nepřišel s žádným konkrétním návrhem.

„Hovořil jsem s představiteli Buštěhradu, Kolče, Královic nebo ze Zlonic. Všude mají o moji expozici zájem, ale vždy jsme narazili na problém, že zamýšlené prostory zatím ještě sami nemají upravené. Chtěl jsem dokonce oslovit i miliardáře Petra Kellnera, jelikož měl vždy vřelý vztah k Asii, ale protože tragicky zahynul, už to neudělám. Budu muset proto požádat o dotaci nebo grant, aby moje sbírky neskončily v popelnici,“ říká zarmouceně mongolista.

Malé asijské muzeum založil Jiří Šíma po dohodě s bývalým vedením Ledců v někdejší budově školy v roce 2005. V objektu, jehož součástí je i pravá mongolská jurta, tráví muzejník v letní sezóně většinu víkendů, aby se svou mongolskou manželkou Dulou mohli věnovat návštěvám, výpravám a přednáškové činnosti. Současné zastupitelstvo však není aktivitám manželů Šímových již nakloněno a pět ze sedmi zastupitelů usiluje o to, aby Šímovi budovu opustili.

„Vycházíme z dodatku našich předchůdců, kde měl pan Šíma pětiletou výpovědní lhůtu. Ta vyprší napřesrok. Pan Šíma provedl nějaké investice v budově na vlastní náklady. To si nyní odbydluje. Investoval 40 tisíc korun, takže neplatí nájem. Naše obec se rozrůstá, přibyly i novostavby a stejně tak děti, proto bychom chtěli budovu vrátit původnímu účelu, konkrétně pro provozování mateřské školy,“ vysvětluje starosta Ledců Miloslav Krček (Ledce nezávislí). V současné době dovážejí dle starosty místní obyvatelé své potomky do sousedních obcí. V Ledcích je aktuálně okolo 14 předškolních dětí a okolní obce už do školek více přijímat nechtějí. Protože se spor o muzeum v poslední době poněkud vyhrotil, obrátily se obě strany dokonce na právníky.

Část místních zastupitelů má ale poněkud odlišný názor, ukončení činnosti muzea nevidí jako nutnost a vytvoření školky spíše coby zástupný důvod k vystrnadění Jiřího Šímy z objektu za každou cenu.

„Některým lidem instituce jako jsou muzea, galerie, knihovny nic neříkají. Ani já nejsem proti školce, ale potřeboval bych vidět nějaký strategický plán obce. Takový nemáme. Ani demografický vývoj tomu nenasvědčuje. Než by se školka vybudovala, děti, o kterých dnech starosta hovoří, budou dávno ve škole. V obci vzniklo aktuálně sice několik novostaveb, takový malý satelit, ale další výstavba není v plánu. Aktuálně je věkový průměr obyvatel Ledců okolo 45 let. Nejsem si ani jistý, že při ročním rozpočtu 5 milionů korun máme na rekonstrukci a následný provoz školky peníze,“ argumentuje zastupitel Jan Maňas (Pro Ledce)

Podle jeho slov je více otazníků, než odpovědí. „Můj názor je, proč zde nenechat něco, co funguje. Nevím o tom, že by se vsi chystala další masivní výstavba, maximálně se postaví jednotky rodinných domů,“ dodal Maňas a připomněl, že asijské muzeum podporuje od roku 2012.