Úderem páté hodiny se pod Pražskou branou objeví první vlajkonoš. Za ním jede na koni majestátní český král Vladislav II. Jagellonský. Následuje ho družina. Davy začnou provolávat slávu, mávají a spouště foťáků cvakají ostošest.

Král s družinou se přesune na pódium, kde v doprovodu starostky Velvar Jitky Linhartové přečte znovu městská práva, která obci udělil před 530 lety.

Oslavy výročí povýšení Velvar na město trvaly celou sobotu. Na náměstí se rozkládal dobový jarmark, odehrávala se divadelní představení, koncerty či pěvecká vystoupení.

Po slavnostním uvítání krále následovala inscenace Orbis Pictus Velvarus – Oživlé výjevy z historie aneb Aby pan král viděl, jak to tady bylo. 

Návštěvníci si mohli zakoupit výroční turistickou známku, nebo si sami vyrazit pamětní minci.

„Mně se nejvíce líbili rytíři, kteří spolu bojovali na pódiu. Vypadalo to docela skutečně. Jeden dokonce málem spadl mezi diváky, když do něj jeho protivník strčil. Fandila jsem tomu se sekerou, ale už nevím jak se jmenoval," řekla Kladenskému deníku návštěvnice oslav Daniela.

„To já se zase ráda projdu po jarmarku, jsou tam zajímavá řemesla," dodala její maminka.