Jste původem Kladeňák?
Narodil jsem se v roce 1930. Jsem rodákem z Rozdělova. Matka byla švadlenou a otec pracoval na statku. Vešel jsem prakticky do doby těžké nezaměstnanosti.

Kdy začala vaše atletická kariéra?
Už na škole jsem měl pohybový talent. Začínal jsem se cvičení na nářadí. Pak jsem již započal profesionálně závodit za Dělnickou tělocvičnou jednotu Kladno. S opravdovou tvrdou atletikou jsem se setkal až na Karlově Univerzitě. Vystudoval jsem pedagogiku tělocviku a zeměpisu. V letech 1951 až 1953 jsem závodil již za družstvo mužů.

Po škole jste pokračoval jako trenér?
V roce 1955 jsem začal trénovat dívčí atletiku. Už v roce 1958 jsme měli první úspěch. Ve skoku vysokém se stala Jana Kuchařová mistryně dorostenek v České republice. Potom jsem začal trénovat i chlapce. S naší sportovní skupinou jsme také sklízeli velké úspěchy. Z našich řad se stal František Zdeněk nejlepším skokanem v republice.

Jak jste se dostal ke psaní?
Když jsem pracoval jako sekretář v klubu ACJ Kablo Kladno, oslovil nás ústřední atletický svaz, abychom jako jeden z nejvýznamnějších atletických klubů v Česku napsali pro novou knihu o celorepublikové atletice příspěvek za náš oddíl.
Jelikož jsem psal již dříve, padla tato zodpovědnost na mou hlavu. Pronikl jsem do historie sportu, v čemž pokračuji dodnes.

Kdy jste začal pracovat na své první publikaci?
V roce 1993. Vše začalo sbíráním informací po archivech, knihovnách a depozitářích. V prvním vydání jsem se zabýval historií kladenské atletiky v rozmezí let 1900 až 1949. Vyhledával jsem cenná data o historii kladenské atletiky i v pražských informačních databankách. Po necelých dvou letech shánění informací jsem usedl ke stroji a začal psát. Psal jsem a přelepoval. První publikace vyšla v rozsahu 320 stran v roce 2001.

Pak jste začal pracovat na druhém vydání?
Hrubou práci jsem měl hotovou již při tvorbě první publikace. Do dalšího vydání jsem se kromě statistických údajů snažil vepsat i příběhy ze života a sportovní gagy. Tenkráte pokračující díl obsáhl časové období 1950 až 1959. Za tři roky, v roce 2003, byla kniha o rozsahu 372 stran napsána.

Kdy jste tedy vaši druhou knihu publikoval?
S vydáním jsem měl po dokončení díla velké problémy. Bezmála čtyři roky poté jsem nemohl sehnat dostatek prostředků. Chtěl jsem vše podpálit a zanechat psaní již navždy. Nakonec jsem díky příznivcům kladenské atletiky a s pomocí AC TEPO Kladno sehnal potřebné finanční prostředky a v dubnu letošního roku byla kniha vydaná.

V současnosti tedy pracujete na jejím pokračování nebo jste psaní již zanechal?
Nemůžu mozek nechat zarůst mechem. Když se vydání druhé publikace nakonec podařilo, dostal jsem další motivaci a pustil se do třetího dílu. V současnosti již pokračuji v dalším desetiletí mapování atletické historie. Od roku 1960 jsem pokročil až do let 1966. Rád bych třetí knihu uvedl v rozsahu patnácti let.

Lze vaše knihy někde zakoupit?
Ano. V kanceláři AC TEPO Kladno na kladenském Sletišti nebo ve Středočeské vědecké knihovně.